Apklausa “Menų terapijos poreikis Jūsų įstaigoje”

LSMU Slaugos fakulteto ir VDA Kauno fakulteto jungtinė antros pakopos programa “Dailės terapija” organizuoja apklausą “Menų terapijos poreikis Jūsų įstaigoje”. Šios apklausos duomenys bus naudojami tobulinant Dailės terapijos studijų programą, kuri rengia profesionalius ir magistro laipsnį įgyjančius dailės terapeutus. Maloniai prašome atsakyti į apklausos klausimus.

Leidinys „Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai socialiniai performansai“

Leidinys „Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai socialiniai performansai“ išleistas, Lietuvos kultūros tarybai parėmus viešosios įstaigos Menų terapijos centras ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos bendrą projektą „Menininkų ir neįgaliųjų socialinės sąveikos tarpdisciplininio meno kontekstuose“ bei tarpsritinį mokslinį tyrimą „Menininkų ir neįgaliųjų patyrimas kuriant bendrą performansą“. Tyrimo idėja – moksliškai apibendrinti ir pagrįsti per ilgą laikotarpį sukauptą dailininkės, VŠĮ Menų terapijos cento vadovės ir dailės terapeutės dr. Audronės Brazauskaitės ir kompozitorės, LŽNS meninių socialinių projektų vadovės Snieguolės Dikčiūtės patirtį, kuriant meninius-socialinius performansus, kuriuose neįgalūs asmenys ir menininkai bendradarbiavo modernaus tarpdisciplininio meno kūrybiniame procese. Leidinyje publikuojami muzikologės dr. Vitos Gruodytės, menotyrininko filosofo dr. Stanislovo Mostauskio, rašytojos Violetos Šoblinskaitės straipsniai, nagrinėjantys skirtingus meno socialumo aspektus. Šalia mokslinių tekstų ir tyrimo aprašymo bei apibendrinimo, leidinyje yra dalyvių prisiminimai bei įspūdžiai iš patirties socialiniuose-meniniuose performansuose. Leidinys gausiai iliustruotas.

Leidinys skirtas menininkams, besidomintiems „menas sveikatai“ idėjomis, dailės terapeutams, muzikos terapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams, ergo terapeutams.

Dalį leidinio galite atsisiųsti:  Leidinys

Norintiems įsigyti šį leidinį:

 • Prašome pervesti leidinio mokestį 7 eurus ir registruotos siuntos mokestį Lietuvoje 2 eurus (viso 9 eurai) į:

Viešoji įstaiga “Menų terapijos centras”
Įmonės kodas: 301523775
B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas: 73000

 • Pavedimo kopiją prašome atsiųsti el. paštu menuterapija@gmail.com  ir nurodyti vardą/pavardę, tikslų adresą, pašto kodą.
 • Netrukus, leidinį Jums išsiųsime.

Atvirų durų popietė

Menų Terapijos Centras ruošiasi naujam sezonui ir vėl kviečia ateinančius mokslo metus praleisti kartu. Rugsėjo 4 dieną penktadienį nuo 16 val iki 20 val kviečiame į ATVIRŲ DURŲ POPIETĘ.

Pasikeitė mūsų adresas, dabar esame Žemaitės 21, verslo centre, antras įėjimas, trečias aukštas. Po 19 val., lipti laipstais. Užsiėmimai prasideda Rugsėjo 7 dieną. Kviečiame registruotis. Laukiame jūsų!

Užsiėmimų ciklas „DAILĖS PRIEMONĖS IR TECHNIKOS TERAPINIAME PROCESE“

Kam skirta? Dailės terapijos metodų taikytojams – psichologams, socialiniams darbuotojams, ergo terapeutams, psichiatrams, pedagogams, kt. – specialistams, kurie neturi dailės pagrindų kompetencijų. Vietų skaičius grupėje ribotas-grupę sudarys daugiausia 10 dalyvių.

Tikslas- supažindinti su skirtingomis dailės priemonėmis ir technikomis: piešimo (pieštukai, kreidelės, flomasteriai ir kt.), tapybos (akvarelė, guašas, tempera), grafikos (tušas, monotipija, raižiniai, kt.), molio, konstravimo ir kt.  Eksperimentuojant šiomis dailės raiškos priemonėmis bei technikomis įgyti būtinų bazinių dailės raiškos kompetencijų, reikalingų taikant dailės terapijos metodus. Reflektuoti šių priemonių ir technikų poveikį sensomotorikai bei emocijoms.

Programos anotacija. Dailės priemonės yra skirtingo medžiagiškumo, sandaros, paviršiaus, konsistencijos. Todėl jos juntamos ir stimuliuoja jutimus bei veikia emocijas skirtingai. Seminarų cikle dailės raiškos priemonės asmeninio patyrimo būdu bus tyrinėjamos kaip skirtingų jutimų bei jausmų stimulo ir išraiškos galimybė. Dailės priemonės, technikos, spalva ir vizualinės formos nagrinėjamos kaip neverbalinės komunikacijos priemonė dailės terapijos procese. Užsiėmimų dalyvis patirs ir žinos dailės priemonių, technikų, spalvų ir vizualinių formų poveikį asmens psichologinėms bei fiziologinėms reakcijoms, bus siekiama ir skatinama jas reflektuoti.

Metodai: praktiniai/patyriminiai užsiėmimai,  patyriminė grupė (savistaba, refleksija), savarankiškas darbas.

 • Užsiėmimų vadovė Audronė Brazauskaitė, soc. m. daktarė, dailininkė, dailės mokytoja ekspertė, dailės terapeutė http://www.menuterapija.lt/specialistai/
 • Užsiėmimai vyks du penktadienius (arba pirmadienius, arba antradienius) mėnesyje. Numatoma viso 20 užsiėmimų (viso 60 ak. Val). Pirmasis užsiėmimas numatomas rugsėjo 25 d. Užsiėmimai vyks 18.00-20.30 val. Menų terapijos centre, Žemaitės g-vė 21, Vilnius.
 • Bus išduodami VŠĮ Menų terapijos centro pažymėjimai.
 • Vieno užsiėmimo kaina su darbo priemonėmis 20 eur. Apmokėjimas už užsiėmimų ciklą galimas dalimis po 5, 10, 15, 20 užs. (20×5-100 eur/ 20×10-200 eur/ 20×15 -300 eur/ 20×20- 400 eur).
 • Registracija el paštu menuterapija@gmail.com , tel pasiteiravimui 865292081

Seminarų ciklas “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” 2015-2016 m.

Menų terapijos centras kviečia dalyvauti seminarų ciklo programoje “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” 2015-2016 m. ŠIUO METU RENKAMA NAUJA 2015-2016 m.m. MOKOMOJI GRUPĖ! Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės – meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame pagilinti savo žinias ir dalyvauti teorinių – praktinių seminarų cikle ”Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dailės terapijos metodus į savo praktinį darbą: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUPĖ 2015-2016 metams. Susidarius grupei, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grupę sudarys daugiausia 14 dalyvių. Užsiėmimai vyks vieną šeštadienį mėnesyje (10 šeštadienių po 8 ak. val., viso 80 ak. val.). Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms.

Programos autorės ir lektorės:

 • Dr. Audronė Brazauskaitė, MTC steigėja, vadovė, dailės terapeutė, turinti 20 m. dailės terapijos taikymo patirtį.
 • Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, psichologė, dailės terapeutė.

Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau šešios studentų grupės. Programą sudaro 10 temų, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Kursą sudaro daugiau nei 20 praktinių užsiėmimų, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Šios programos dalyvių atsiliepimus galite rasti čia. Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami Menų terapijos centro pažymėjimai.

PROGRAMOS TURINYS 2015-2016 m.

 • RUGSĖJO 26 d. Įvadinis seminaras, DT seminarų ciklo tikslai, uždaviniai, struktūra, lūkesčiai. Apie dailės terapiją trumpai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • SPALIO 24 d. Dailės terapijos ištakos, istorija, teorinis pagrindas. Dailės terapija dailės istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • LAPKRIČIO 21 d. Dailės terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • GRUODŽIO 05 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • SAUSIO 23 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • VASARIO 20 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • KOVO 26 d. Emocijos ir jų raiška kūryboje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • BALANDŽIO 23 d. Simboliai dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • GEGUŽĖS 21 d. Spalvų simbolikos istorija,psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • BIRŽELIO 04 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai.

Apmokėjimas. Už įvadinį seminarą rugsėjo 26 d. Mokama 58 Eur. pavedimu. Sumokėjus pavedimu, registracija patvirtinama. Pranešus apie nedalyvavimą, likus 2 dienoms iki seminaro gražinama 80% mokesčio 46,4€ . Pranešus vėliau mokestis negrąžinamas. Programos (nuo spalio iki birželio mėn.) kaina yra 522 Eur. Mokėti galima dalimis. Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemonės, kavos pertraukos, pažymėjimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, amžių, profesiją, kontaktus. Registracija vyksta iki rugpjūčio 29 d.