Seminarai

Seminarų ciklas “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” 2015-2016 m.

Menų terapijos centras kviečia dalyvauti seminarų ciklo programoje “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” 2015-2016 m. ŠIUO METU RENKAMA NAUJA 2015-2016 m.m. MOKOMOJI GRUPĖ! Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės – meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame pagilinti savo žinias ir dalyvauti teorinių – praktinių seminarų cikle ”Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dailės terapijos metodus į savo praktinį darbą: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUPĖ 2015-2016 metams. Susidarius grupei, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grupę sudarys daugiausia 14 dalyvių. Užsiėmimai vyks vieną šeštadienį mėnesyje (10 šeštadienių po 8 ak. val., viso 80 ak. val.). Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms.

Programos autorės ir lektorės:

 • Dr. Audronė Brazauskaitė, MTC steigėja, vadovė, dailės terapeutė, turinti 20 m. dailės terapijos taikymo patirtį.
 • Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, psichologė, dailės terapeutė.

Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau šešios studentų grupės. Programą sudaro 10 temų, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Kursą sudaro daugiau nei 20 praktinių užsiėmimų, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Šios programos dalyvių atsiliepimus galite rasti čia. Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami Menų terapijos centro pažymėjimai.

PROGRAMOS TURINYS 2015-2016 m.

 • RUGSĖJO 26 d. Įvadinis seminaras, DT seminarų ciklo tikslai, uždaviniai, struktūra, lūkesčiai. Apie dailės terapiją trumpai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • SPALIO 24 d. Dailės terapijos ištakos, istorija, teorinis pagrindas. Dailės terapija dailės istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • LAPKRIČIO 21 d. Dailės terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • GRUODŽIO 05 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • SAUSIO 23 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • VASARIO 20 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • KOVO 26 d. Emocijos ir jų raiška kūryboje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • BALANDŽIO 23 d. Simboliai dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • GEGUŽĖS 21 d. Spalvų simbolikos istorija,psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • BIRŽELIO 04 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai.

Apmokėjimas. Už įvadinį seminarą rugsėjo 26 d. Mokama 58 Eur. pavedimu. Sumokėjus pavedimu, registracija patvirtinama. Pranešus apie nedalyvavimą, likus 2 dienoms iki seminaro gražinama 80% mokesčio 46,4€ . Pranešus vėliau mokestis negrąžinamas. Programos (nuo spalio iki birželio mėn.) kaina yra 522 Eur. Mokėti galima dalimis. Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemonės, kavos pertraukos, pažymėjimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, amžių, profesiją, kontaktus. Registracija vyksta iki rugpjūčio 29 d.

DAILĖS TERAPIJOS SUPERVIZIJA IR DAILĖS TERAPIJOS INTERVIZIJA

Vadovaujantis Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos etikos kodekso 1.3 punktu, dailės terapeutas privalo turėti nuolatines dailės terapijos supervizijas apie jo praktinį darbą. Klinikinė dailės terapijos supervizija yra klinikinio darbo dalis ir yra būtina užtikrinti klinikinės praktikos aukštus standartus bei kliento/paciento apsaugą ir gerovę.

Dailės terapijos supervizija skirta dailės terapeuto profesinei priežiūrai. Dailės terapeutas į superviziją „atsineša“ savo atvejį, kuriame patiria sunkumų arba į kurį nori pasigilinti. DT supervizijoje gali būti nagrinėjamos institucinės (dailės terapijos vietos) problemos ir klinikiniai atvejai su kliento (klientų) sukurtais darbais dailės terapijos metu. Supervizija gali būti individuali ir grupinė. Supervizijose dalyvauja dailės terapeutai arba kūrybinių metodų taikytojai.

Superviziją atlieka dailės terapijos supervizorius, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus, žr. čia. Dailės terapijos intervizija skirta dailės terapeutų profesinių atvejų negrinėjimui. Intervizijos metu visi grupės dalyviai dalinasi savo atveju ir gauna atgalinį ryšį iš kitų dalyvių. Intervizijose dalyvauja dailės terapeutai arba kūrybinių metodų taikytojai. Interviziją atlieka lygiateisiai intervizinės grupės dalyviai.

Eckstein rekomenduoja psichoterapeutams supervizijos metu dirbti ties klausimais, kuriuos būtų galima sugrupuoti į tris pagrindines “dėmių” grupes:

 • tyliosios dėmės
 • aklosios dėmės
 • kurčiosios dėmės

Tyliosios dėmės, tai yra situacijos ar patirtis, ką išgyveno klientas, tačiau jūs neturite tokios patirties. Tarkime jūsų kliento mama mirė vaikystėje, o jūsų mama gyva iki šiol.

Aklosios dėmės – tai savos bėdos ir problemos, nesąmoningai perkeliamos į kliento situaciją. Tarkim psichoterapeutas pyksta ant savo žmonos, ir sesijos metu palaiko kliento pyktį ant jo žmonos.

Kurčiosios dėmės – tai tie dalykai, kurių psichoterapeutas neišgirsta ne tik pas klientą, bet ir supervizorių. Pavyzdžiui klientas jau kelis kartus nedrąsiai bando pasakyti terapeutui, kad jam neramu dėl persidirbimo ir savo sveikatos. Ir terapeutas negirdi, kaip supervizorius sako, kad šis per daug dirba ir jam reikia poilsio.

Supervizijos ir intervizijos vyksta kartą per mėnesį penktadieniais, laikas suderinamas. Supervizijos ir intrervizijos grupės atviros.

Kaina:

 • Individuali supervizija, trukmė 1 val, 30€
 • Grupinė supervizija 4 dalyviams, trukmė 2,5 val, 20€ vienam asmeniui
 • Intervizija 4-5  dalyviams, trukmė  2,5 val, 10€ vienam asmeniui

 

 

DAILĖS TERAPIJOS MOKYMO PROGRAMA nuo 2015 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija su partneriais VšĮ Menų terapijos centras ir VšĮ “Rastis” kviečia mokytis DAILĖS TERAPIJOS MOKYMO PROGRAMOJE, trukmė 2 metai. Renkama uždara mokymų grupė, dalyvių skaičius ribotas – 16 dalyvių.

Dailės terapija – tai kvalifikuoto dailės terapeuto vykdoma sveikatinimo veikla, skirta paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius. Dailės terapija yra tarpdisciplininė profesija, integruojanti dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir socialinio darbo disciplinų atitinkamus žinių ir praktikos aspektus. Ši profesija įteisinta Lietuvoje 2014-10-30 LR  Sveikatos apsaugos ministro 2014-10-30 Įsakymu Nr.V-1114 patvirtinus Profesiniai kvalifikaciniai reikalavimai meno terapeutui aprašą” (toliau – Aprašas). Programa sudaryta, remiantis profesiniais kvalifikaciniais reikalavimais dailės terapeutams, kuriuos nustato minėtas Aprašas.

BAIGUSIEMS PROGRAMĄ BUS IŠDUODAMI 400 VAL.TOBULINIMOSI DAILĖS TERAPIJOS SRITYJE PAŽYMĖJIMAI, padės įgyti meno (dailės) terapeuto profesinę kvalifikaciją pagal Aprašo 7.2. p. reikalavimus: “diplomas, patvirtinantis, kad baigta pirmosios ir antrosios pakopos meno (atitinkamai dailės ar muzikos) arba meno pedagogikos (dailės ar muzikos) studijų programa, arba medicinos studijų krypties vientisųjų studijų, arba slaugos, arba kineziterapijos, arba ergoterapijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo iki 2018 m. gegužės 1 d. yra išdirbęs ne mažiau kaip 3 metus meno terapeutu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei tobulinimo kursų, vykusių iki 2018 m. gegužės 1 d., pažymėjimai, patvirtinantys, kad ne mažiau kaip 400 val. tobulintasi atitinkamai dailės terapijos arba muzikos terapijos srityje”

PROGRAMA SUTEIKS teorinių žinių ir praktinių įgūdžių formuojančių specialiąsias dailės terapeuto kompetencijas ir padės formuotis dailės terapeuto profesinėms nuostatoms.PROGRAMA SKIRTA tiems, kurie siekia dirbti dailės terapeutais sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitose įstaigose bei individualiai arba nori integruoti dailės terapijos metodus savo profesinėje veikloje- tai psichologai, gydytojai psichiatrai, psichoterapeutai, kiti sveikatos priežiūros specialistai; meno pedagogai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, dailininkai.

PROGRAMA VYKS 20 SAVAITGALIŲ, vidutiniškai kartą per mėnesį. Savaitgalių datos: 1) 2015.09./5; 2) 2015.10./ 2-3; 3) 2015.10./30-31; 4) 2015.11./27-28; 5) 2016.01./29-30; 6) 2016.02./26-27; 7) 2016.03./4-5; 8)2016.04/29-30; 9) 2016.05./27-28; 10)2016.06./3-4; 11)2016.09./16-17; 12)2016.10./14-15; 13) 2016.11./11-12; 14)2016.12./2-3; 15) 2017.01/27-28; 16) 2017.02./24-25; 17) 2017.03./24-25; 18) 2017.04./28-29; 19) 2017.05./26-27; 20) 2017.06./16-17.

Vieno savaitgalio tvarkaraštis:  penktadienis 15:00 – 20:00 val. (šešios akademinės valandos), šeštadienis 09:00 –18:15 val. (dešimt akademinių valandų), viso 16 akademinių valandų. Pirmasis seminaras 2015 m. rugsėjo 5 d., įvadinis, skirtas susipažinimui, programos pristatymui, dalyvių atrankaiPaskutinis seminaras 2017 m. birželio 16-17 d., skirtas įvertinimui ir apibendrinimui.

PROGRAMOS APIMTIS 400 AKAD. VAL.:  80 akad. val. – teorinės paskaitos; 225 akad.val. – praktiniai užsiėmimai dailės terapijos uždaroje mokymų grupėje; 10 akad.val. – individualios dailės terapijos sesijos; 10 akad.val. – individualios dailės terapijos supervizijos; 15 akad.val. grupinės dailės terapijos supervizijos ; 30 akad.val. savarankiškos teorinės studijos; 30 akad.val. baigiamojo rašto darbo rengimas

PROGRAMA SUDARYTA IŠ 18 TEMŲ, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu. Sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį uždaroje dailės terapijos mokymų grupėje ir individualioje dailės terapijoje. Patirtinių mokymų metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui.

PROGRAMOS TURINYS, savaitgalių temos: Dailės terapijos istorija, teorinis pagrindas, taikymo sritys. Dailės terapija dailės istorijos kontekste./ Kūrybiškumo teorijos asmenybės teorijų pagrindu. Kūrybiškumo ir vaizduotės raida psichoanalitiniu požiūriu./ Terapinis santykis, ribos, etika, kontraktas dailės terapijoje./ Vaiko piešinio vystymasis skirtingais teoriniais požiūriais. /Sutrikimų ir negalių turinčių vaikų vaizdavimo ypatumai. Raidos dailės terapija./ Dailės terapija dirbant su suaugusiais turinčiais psichikos sutrikimų./ Vaizdinys, metafora, simbolis ir jų formavimasis bei vaidmuo dailės terapijoje./ Archetipiniai kolektyvinės pasąmonės vaizdiniai (mituose, pasakose, sapnuose ir piešiniuose) pagal analitinę psichologiją./ Fenomenologinė dailės terapija. Regėjimo ir suvokimo praktiniai tyrinėjimai vizualinėje kūryboje./ Spalva, spalvos istorija, suvokimas, psichologija./ Pojūčiai- sinestezija- jausmai- dailės priemonės- vaizdinys./ Vizualinės raiškos interpretacijos įrankiai. Piešinio analizė ir interpretacija analitinės psichologijos požiūriu. Amplifikacijos metodas. / Simbolio transformacija. Aktyvios vaizduotės metodas. Dailės terapijos procesas analitinės psichologijos požiūriu. /Individualus terapinis procesas dailės terapijoje ( geštalto psichoterapijos lauke). Grupinis dailės terapijos procesas ( geštalto psichoterapijos lauke)./ Aktyvių metodų (psichodramos) naudojimas dailės terapijoje./ Darbas su šeima dailes terapijoje./ Dailės terapeutas – žmogus ir specialistas ( profesinis identitetas).

PROGRAMOS AUTORĖS IR DĖSTYTOJOS:

 • Dr. Audronė Brazauskaitė – soc. m. daktarė, dailininkė, dailės mokytoja ekspertė, dailės terapeutė. Nuo 1997m. nuolat mokėsi dailės terapijos kviestinių lektorių iš Roehampton Universiteto ir Hertfordšyro universiteto (JK)programose. Turinti daugiau nei 20 metų dailės terapijos patirtį darbe su neįgaliais asmenimis. VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir vadovė. 1997 m. dalyvavo įsteigiant Lietuvos dailės terapijos taikymo asocijaciją (LDTTA), 2003-2010 m.-LDTTA pirmininkė, 2010-2013 m. pirmininkės pavaduotoja, 2013 m- laikinai einanti pirmininkės pareigas, nuo 2014 LDTTA tarybos narė. Dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse, siekiant dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje. Nuo 2013 m. VDA Kauno fakulteto dėstytoja, einanti doc. pareigas antros pakopos jungtinėje programoje DAILĖS TERAPIJA (VDA KF-LSMU). Knygos “Vaikų dailės terapinis aspektas” autorė (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004). Nuolat organizuoja ir pati veda seminarus bei mokymus. Dirba su vaikais turinčiais raidos, emocijų sutrikimų ir suaugusiais, siekiančiais asmenybės augimo bei savęs pažinimo. Darbe remiasi raidos ir psichoanalitiniu požiūriais.
 • Rūta Lukošaitytė – 1984 m. baigė Vilniaus dailės institutą, skulptūros specialybę, nuo 1991 m. pradėjo domėtis analitine psichologija, dailės terapijos metodus pradėjo taikyti nuo 1996 m. dirbant su suaugusiais asmenimis turinčiais psichikos sutrikimų. Iki šiol dirba su suaugusiais asmenimis, dailės terapijoje remiasi analitinės psichologijos požiūriu. Nuolat kėlė kvalifikaciją dailės terapijos ir analitinės psichologijos seminaruose, kuriuos vedė minėtų sričių specialistai iš užsienio. 2014 m. baigė analitikų psichologijos studijų rengimo programos propedeutikumo pakopą ir tęsia diplomo kandidatės studijas C.G.Jungo institute, Kusnacht, Šveicarija. 2005-2014 m. aktyviai prisidėjo prie dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje, dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse. Nuo 2013 metų dėsto jungtinėje LSMU ir VDA KF antros pakopos programoje DAILĖS TERAPIJA. LDTTA pirmininkės pavaduotoja (2003-2010 m.), pirmininkė (2010 – 2013 m.).
 • Dovilė Jankauskienė - psichologė, dailės terapeutė. VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir administratorė, Lietuvos geštalto asociacijos, Psichodramos draugijos ir Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė.  Organizuoja  ir veda seminarus bei mokymus. Dirba su vaikais turinčiais raidos, emocijų ir elgesio sutrikimų, veda dailės saviraiškos užsiėmimus. Konsultuoja suaugusius ir šeimas. Savo darbe naudoja dailės terapijos, psichodramos, geštalto psichoterapijos  metodus.  LDTTA pirmininkė nuo 2014 iki 2018.

KAINA: visos programos 400 akad.val. kaina vienam asmeniui 2850 Eurų (9840,48 litų (24,6 Lt /1 val. – 7.12 Eur/1val.). Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo priemonės ir medžiagos, kavos pertraukos mokymų metu, pažymėjimai.

APMOKĖJIMO BŪDAI:

 • Nurodytą programos kainą reikia sumokėti per 4 kartus dalimis po 712,5€
 • Pirmas mokėjimas iki 2015-09-15 , šis mokėjimas patvirtina dalyvavimą programoje
 • Antras mokėjimas iki 2015-12-31
 • Trečias mokėjimas iki 2016-06-01
 • Ketvirtas mokėjimas iki 2016-12-31

REGISTRUOTIS IR PASITEIRAUTI galima telefonu +37065292081; +37065099875; +37060600088 arba elektroniniu paštu   dtprograma@gmail.com

DALĖS TERAPIJOS VASAROS MOKYKLA: liepos 8-12 dienomisMenų terapijos centras kviečia dalyvauti dailės terapijos vasaros mokykloje „METAFORŲ KALBA  DAILĖS  TERAPIJOJE“. Dailės terapijos vasaros mokykla vyks liepos 8-12 dienomis, 2015 m., Vilniaus širdyje, šalia Katedros, Šv. Kryžiaus namų Socialiniame centre.
KAM?

 • visiems, kurie domisi asmenybės vidinio pasaulio raiška kūryboje bei asmeniniu augimu kūrybiniame procese;
 • specialistams, kurie taiko savo darbe dailės terapijos metodus ir siekia profesinių kompetencijų gilinimo bei asmeninio dailės terapijos patyrimo: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams

KAS? Programą sudaro 5 pagrindinės temos, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais.

DT vasaros mokyklos turinys (tikslus tvarkaraštis bus paskelbtas vėliau):

 • 1diena /Dailės terapija ir metaforos. Metaforinės raiškos įvairovė dailės terapijoje
 • 2 diena/ Metaforos, laisvosios asociacijos, simbolis dailės terapijoje
 • 3 diena/ Pojūčiai (rega, uoslė, klausa, lyta), sinestezija dailės terapijoje
 • 4 diena/ Sapnų interpretacija dailės terapijoje
 • 5 diena/ Šešėlio metafora pasakose ir interpretacija dailės terapijoje

KODĖL? Dailės terapinis procesas pagrįstas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai būdami pasąmoningos kilmės, gali būti greičiau išreikšti vaizdiniais, metaforomis nei žodžiais.  Dalyvavimas dailės terapijos vasaros mokykloje „METAFORŲ KALBA  DAILĖS  TERAPIJOJE“ -  tai puiki proga gilinti dailės terapijos kompetencijas, žinias, mokytis dailės terapijos metodų asmenino patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Galų gale, tai puiki galimybė suteikti laiką sau piešiant bei kuriant.

KAIP? Šiuose užsiėmimuose mokėjimas piešti nėra būtinas. Skatinamas nuoširdus ir spontaniškas dalyvavimas.

 • Dailės terapijos vasaros mokyklos lektorės ir vadovės: dr. Audronė Brazauskaitė, Dovilė Jankauskienė, daugiau apie lektores http://www.menuterapija.lt/specialistai/
 • Nakvynės galimybės Šv. Kryžiaus namuose, kreiptis į seserį Dalią, reikia sakyti, kad esate šio renginio dalyvė/is. Nakvynės vietų skaičius ribotas, todėl kambario rezervaciją būtina atlikti iš anksto. Sesuo Dalia mob. 869931926
 • DT vasaros mokyklos kaina: 210 Eur , į kainą įskaičiuotos visos darbo priemonės, kavos pertraukos, dalyvio pažymėjimai (40 val.).

Dalyvių skaičius yra ribotas, dalyvaus daugiausia 16 dalyvių. Dalyvio registracija bus patvirtinta, pervedus 50%  kainos į MTC sąskaitą. MTC rekvizitai: Įmonės kodas: 301523775  ; B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667 Bankas „Swedbank“, AB   Banko kodas: 73000 . Sumokėjus registracijos mokestį, prašome el. Paštu menuterapija@gmail.com  atsiųsti pavedimo kopija, parašyti savo vardą/pavardę, profesija, miestą.

Pasikeitus galimybėms dalyvauti renginyje ir apie tai informavus iki birželio 01 d, avansinis mokestis bus grąžinamas. Priešingu atveju mokestis nebus grąžinamas. Tel. pasiteiravimui    865292081 (Audra)

Seminarų ciklas “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” 2014-2015 m.

MENŲ TERAPIJOS CENTRAS kviečia į seminarų ciklą “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” 2014-2015 m. RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUPĖ! Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės – meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame pagilinti savo žinias ir dalyvauti teorinių – praktinių seminarų cikle ”Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dailės terapijos metodus į savo praktinį darbą: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUPĖ 2014-2015 metams. Susidarius grupei, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grupę sudarys daugiausia 14 dalyvių. Užsiėmimai vyks vieną šeštadienį mėnesyje (10 šeštadienių po 8 ak. val., viso 80 ak. val.). Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms.

Programos autorės ir lektorės:

 • Dr. Audronė Brazauskaitė, MTC steigėja, vadovė, dailės terapeutė, turinti 18 m. dailės terapijos taikymo patirtį.
 • Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, psichologė, dailės terapeutė.

Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau penkios studentų grupės. Programą sudaro 10 temų, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Kursą sudaro daugiau nei 20 praktinių užsiėmimų, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui.

Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami Menų terapijos centro pažymėjimai.

PROGRAMOS TURINYS 2014-2015 m.

 • RUGSĖJO 27 d. Įvadinis seminaras, DT seminarų ciklo tikslai, uždaviniai, struktūra, lūkesčiai. Apie dailės terapiją trumpai.Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • SPALIO 25 d. Dailės terapijos ištakos, istorija,teorinis pagrindas. Dailės terapija dailės istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • LAPKRIČIO 08 d. Dailės terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • GRUODŽIO 06 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • SAUSIO 17 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • VASARIO 21 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • KOVO 21 d. Emocijos ir jų raiška kūryboje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • BALANDŽIO 25 d. Simboliai dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • GEGUŽĖS 16 d. Spalvų simbolikos istorija,psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • BIRŽELIO 06 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai.

Apmokėjimas. Už įvadinį seminarą rugsėjo 27 d. Mokama 180 lt pavedimu. Programos (nuo spalio iki birželo mėn.) kaina yra 1620 lt. Mokėti galima dalimis. Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemonės, kavos pertraukos, pažymėjimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, amžių, profesiją, kontaktus. Registracija vyksta iki rugpjūčio 29 d.

 

 

 

Seminaras “Simbolio radimas ir įkūnijimas dailės terapijoje”

Menų terapijos centras kviečia gegužės 3 dieną į teorinį praktinį seminarą ”Simbolio radimas ir įkūnijimas dailės terapijoje”. Seminaro vadovės: dr. Audronė Brazauskaitė ir Dovilė Jankauskienė.

Kaip ir kodėl  simboliai naudojami dailės terapijoje? Dailės terapijos pionierės M.Naumberg žodžiais  – dailė -tai būdas išsakyti sumišusius, ne iki galo suprastus jausmus, siekiant suteikti jiems aiškumo ir tvarkos. Vienas žymiausių XX a. Meno teoretikų -Herbert‘as Read‘as sako- visa dailės istorija-tai vizualinio suvokimo būdų istorija, atspindinti kaip žmogus mato pasaulį…Menas yra realybės konstravimas. Menininkas visais laikais yra savo amžiaus dvasios instrumentas ir oratorius. Jis sąmonigai ir pasąmoningai suteikia formą savo laikmečio prigimčiai ir vertybėms, teigė analitinės psichologijos kūrėjas K.G.Jungas. K.G.Jungas plačiai nagrinėjo simbolius žmonijos mene ir tyrinėjo jų sąsajas su asmens psichika- žmogus, turėdamas savo įgimtą polinkį kurti simbolius, pasąmoningai transformuoja objektus arba formas į simbolius ir išreiškia juos tiek religijoje, tiek vizualiniame mene. Simboliai- vienintelė universali žmonijos sukurta kalba, bendra visoms kultūroms ir nesikeičianti per visą žmonijos istoriją. Kaip sako Erichas Frommas- simbolių kalba-tai pamiršta kalba, kurią svarbu suprasti norint išsiaiškinti sapnų, mitų, pasakų, piešinių reikšmę. Simbolių kalba – tai kalba, kurioje išorinis pasaulis yra vidinio pasaulio – mūsų sielų ir protų simbolis.

Seminarą sudaro paskaita ir patyriminiai užsiėmimai. Patyriminiuoe dailės terapijos užsiėmimuose praktiškai tyrinėsime iškylančius asmeninius simbolius, sieksime atskleisti jų daugiaprasmiškumą, pajusti simbolio gydomąją galią, siekiant savęs pažinimo. Diskutuosime apie kūrybos prasmę, metaforinės, simbolinės kūrybinės raiškos naudą mums šiandien.

Seminaras vyks Menų terapijos centre, M. K. Paco g., Vilniuje. Seminaro kaina yra 260 lt. (į kainą įskaičiuotos visos priemonės ir medžiagos darbui, kavos pertraukos, pažymėjimai).

Registracija vyksta tel.:  8 652 92081;   ir el.p.: menuterapija@gmail.com. Registruojantis svarbu nurodyti vardą/pavardę, amžių, profesiją, kontaktinę informaciją. Registracija bus patvirtinta pervedus 50 % visos seminaro sumos į VŠĮ Menų terapijos centro a.s.: Įmonės kodas: 301523775 , B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667, Bankas „Swedbank“, AB, Banko kodas: 73000

SEMINARO DIENOTVARKĖ BUS IŠSIŲSTA, UŽSIREGISTRAVUSIEMS. SEMINARE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

 

 

 

Seminaras “Dailės terapija vaikams: nuo proceso prie rezultato”

MENŲ TERAPIJOS CENTRAS kviečia į teorinį-praktinį seminarą DAILĖS TERAPIJA VAIKAMS: NUO PROCESO PRIE REZULTATO. Seminaras vyks BALANDŽIO 5-6 dienomis. Seminaro vadovės – dr.Audronė Brazauskaitė ir Dovilė Jankauskienė, daugiau apie vadoves galite resti čia.

Kodėl daugelis mūsų nedvejodami teigiame- „aš nemoku piešti“? O susimąstę prisimename, jog toks suvokimas atsirado dar vaikystėje, kai „garbingas“ suaugęs Jus mokė „teisingai“ piešti. Ką šis paplitęs prisiminimas mums sako šiandien? Gal būt tai, kad laikas mums-suaugusiems-susipažinti su vaikų daile ir pradėti rimtai vertinti mažųjų pastangas, nes mūsų požiūris į vaiko veiklą daro įtaką vėlesniam jo gyvenimui? Praktiškai visos psichologinės teorijos pripažįsta, kad vaikystės patyrimas ir vystimasis yra nepaprastai reikšmingi suaugusiojo psichikos sveikatai. Tačiau vaikai turi mažiau galimybių gauti psichologinę, socialinę ar materialinę pagalbą, nes yra priklausomi nuo suaugusiųjų. Dažnai tai, ar vaikui bus suteikta pagalba, daugiausiai priklauso nuo suaugusiųjų. Ankstyvasis vaiko piešimas – tai viena pirmųjų savęs ir aplinkos pažinimo formų. Piešimas, kūrybiniai sugebėjimai, žaidimas yra sąlygotas vaiko psichofizinės raidos lygmens bei emocinės būsenos. Kas- procesas ar rezultatas- šiame laikotarpyje yra tikslas? Ar gali piešdamas vaikas išspęsti savo elgesio ar emocinius sunkumus?

Seminaro tikslas - suteikti bazines žinias apie vaiko ankstyvojo piešimo (dailės) dėsningumus ir pakitimus, esant raidos, emociniams sutrikimams. Pristatyti dailės terapiją ir jos principus, kaip „kitokio“ požiūrio į vaikų kūrybą ir praktinio taikymo galimybę.

Seminaras skirtas visiems, kas nori pažinti vaikų pasaulį jų kūryboje ir padėti jiems spręsti emocinius bei elgesio sunkumus: tėvams, pedagogams, auklėms, psichologams, socialiniams darbuotojams ir visiems besidomintiems.

Turinys. Seminarą sudaro paskaitos ir praktiniai-patyriminiai užsiėmimai. Temos: Skirtingos vaiko piešimo pagrindimo teorijos. Ankstyvasis piešimas ir psichofizinė raida. Judesio reikšmė. Piešimas ir kalba. Piešimas ir spalva. Piešimas ir rašymas. Piešimas ir emocijos. Žmogaus figūros piešinio aspektai. Ankstyvoji vaikų dailė dailės terapiniu požiūriu; Specialiųjų poreikių , hyperaktyvių vaikų piešimo ypatumai. Piešimo aspektai sąlygoti raidos ir emocinių sutrikimų. Dailės terapija vaikams. Raidos dailės terapija, metodinis pagrindimas ir pristatymas, kaip taikyti raidos dailės terapijos principus praktiniame darbe.

Kaina:
Dviejų dienų seminaro dalyvio mokestis yra 360Lt
Vienos dienos seminaro dalyvio mokestis yra 260 Lt
Į kainą įskaičiuotos visos darbo priemonės, padalomoji medžiaga, kavos pertraukos, pažymėjimai. Bus išduodami Menų terapijos centro dalyvio pažymėjimai.

Registruotis prašome el. paštu menuterapija@gmail.com Registruojantis prašome nurodyti vardą/pavardę / amžių / lūkesčius, kuriuo tikslu ketinate dalyvauti seminare/kontkt tel.; el paštą. Registracija bus patvirtinta, pervedus 50 % dalyvio mokesčio į VŠĮ Menų terapijos centro sąskaitą B.s. Nr. LT25 7300 0101 0576 9667 / Bankas „Swedbank“, AB / Bankokodas 73000/ įmonės kodas 301523775 / Adresas: M.K. PACO G. 4, VILNIUS

DALYVIŲ SKAIČIUS SEMINARE RIBOTAS.
Tel. pasiteiravimui 865292081.
Seminaras vyks Menų terapijos centre Vilniuje, Paco g 4.

 

 

 

Seminaras “Paliesk ir būsi palytėtas – molis dailės terapijoje”

Kviečiame 2014 m. kovo mėn. 8-9 dienomis į praktinį seminarą “Paliesk ir būsi palytėtas – molis dailės terapijoje”. Seminarą ves viešnia iš Prahos BEATE ALBRICH. Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą.

Molis yra labai emocionali medžiaga, mes patiriame ją savo rankomis, kai lytėjame ir keičiame medžiagą ir kaip tai keičia ir liečia mus. Mes jaučiame, girdime, matome ir užuodžiame tai kūrybinio proceso metu. Molis yra sunkus, švelnus, šaltas, šiltas, stiprus, ritmiškas, besikeičiantis mūsų rankose – visos šios savybės iš esmės taikomos terapiniame darbe su moliu. Kitaip nei darbe su moliu amatuose ar meninėje keramikoje, čia mes nenaudojame kitų įrankių, tik savo rankas. Rezultatas nėra tikslas, dažniausiai dirbame ant grindų, o ne prie stalų.

Beate Elisabeth Albrich – diplomuota dailės terapeutė. Gimė 1964 Kronstadt, Rumunijoje. Nuo 1992 gyvena ir dirba Prahoje, Čekiojos respublikoje. Studijavo meno istoriją ir teatro mokslus Miunchene, baigė dailės terapiją Nürtingene (Vokietija). Vėlesnis išsilavinimas: akredituota psichoterapeutė, dėstytoja psichosocialinės reabilitacijos studentams, akredituota supervizorė ir supervizijos mentorė, vedančioji psichoterpijos ir dailės terapijos dėstytoja Čekijos respublikoje. Studijos Extraart Fokus Prague įkūrėja, kurios ypatumas – kūrybinių terapijų taikymas psichinės sveikatos srityje. Bendraautorė cirko projekto Bombastico-Fokus, kuris sudarė sąlygas pirmiesiems tarptautiniams dramos terapijos mokymams Čekijoje. Spalvų tyrimo projekto organizatorė. Dramos terapijos programos Čekijos respublikoje bendraautorė. Daugelio organizacijų narė: Czech Art-therapy Association (ČAA), European Association of Supervizors (EASC) and Ethic Comission of Supervision (ČIS), Arbeitskreis Kunsttherapie (D) and Czech Association of Dramatherapy (ADCR). Specializuojasi psichinės sveikatos ir visuomenės rūpybos srityje, individualioje ir grupinėje psichoterapijoje bei dailės terapijoje, individualioje ir komandinėje supervizijoje, psichoterapiniuose ir dailės terapijos mokymuose. Keleto straipsnių apie dailės terapiją autorė.

Seminaras skirtas specialistams, kurie savo darbe taiko molį smulkiosios motorikos, sensomotorikos lavinimui, taiko arba ketina taikyti dailės terapijos metodus. Seminaras bus daugiau praktinis nei teorinis. Prašome turėti patogius ir tinkamus darbui rūbus, pagalvėlę sėdėjimui ir kremą rankoms.

Seminaro kaina – 450 Lt, į kainą įskaičiuota: visos medžiagos, kavos pertraukos, dalyvio pažymėjimai.Seminaro dalyvių skaičius yra ribotas, seminare dalyvaus daugiausia 14 dalyvių.

Dalyvio registracija bus patvirtinta, pervedus 50 proc. seminaro kainos avansą į MTC sąskaitą. Pasikeitus galimybėms dalyvauti seminare, 80 proc. avanso yra grąžinama iki vasario 10 d. Nuo vasario 10 d avansas nėra grąžinamas.

MTC rekvizitai: Įmonės kodas: 301523775 ; B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667 Bankas „Swedbank“, AB Banko kodas: 73000 . Sumokėjus registracijos mokestį, prašome el. paštu menuterapija@gmail.com atsiųsti pavedimo kopija, parašyti savo vardą/pavardę, profesiją, miestą. Telefonas pasiteiravimui 865292081 (Audra).

 

 

 

Seminarų ciklas “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”

Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės – meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame dalyvauti teorinių – praktinių seminarų cikle ”Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”. RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUPĖ 2013-2014 m.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dailės terapijos metodus į savo praktinį darbą: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUPĖ 2013-2014 m. Susidarius grupei, nauji nariai nebus priimami. Grupę sudarys nuo 7 iki 12 dalyvių. Užsiėmimai vyks vieną šeštadienį per mėnesį (10 šeštadienių po 8 ak. val., viso 80 ak. val.).

Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms.

Programos autorės ir lektorės:
Dr. Audronė Brazauskaitė, MTC steigėja, vadovė, dailės terapeutė, turinti 18 m. dailės terapijos taikymo patirtį.
Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, administratorė, psichologė, dailės terapeutė.

Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau keturios studentų grupės. Programą sudaro 10 temų, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Kursą sudaro daugiau nei 20 praktinių užsiėmimų, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas.

PROGRAMOS TURINYS 2013-2014 m.

 • SPALIO 19 d. Dailės terapijos ištakos, istorija,teorinis pagrindas. Dailės terapija dailės istorijos kontekste.
 • LAPKRIČIO 9 d. Dailės terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai.
 • GRUODŽIO 7 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu.
 • SAUSIO 25 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas.
 • VASARIO 22 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais.
 • KOVO 29 d. Emocijos ir jų raiška kūryboje.
 • BALANDŽIO 26 d. Simboliai dailės terapijoje.
 • GEGUŽĖS 23 d. Spalvų simbolikos istorija,psichologinis poveikis.
 • BIRŽELIO 7 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai

Bus išduodami Menų terapijos centro pažymėjimai.

Programos kaina yra 1440 lt. Mokėti galima dalimis. Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemonės, kavos pertraukos, pažymėjimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, amžių, profesiją, kontaktus.

 

 

 

Vykusių seminarų archyvą galite rasti čia.

Buvusių stovyklų archyvą rasite čia.

 

 

Comments

comments