Dailės terapijos metodų taikymo galimybės 2023-2024 m.

KVIEÄŒIAME DALYVAUTI ATNAUJINTOJE PROGRAMOJE
“DAILĖS TERAPIJOS METODŲ TAIKYMO GALIMYBĖS” 2023-2024 M.
RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUPÄ–
PROGRAMA VYKS ZOOM PLATFORMOJE
Programa sukurta ir veikia nuo 2009 m.
Programos autorÄ—s dr. AudronÄ— BrazauskaitÄ— ir DovilÄ— JankauskienÄ—.
Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės – meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame pagilinti savo žinias ir dalyvauti programoje
”Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”
https://www.menuterapija.lt/dailes-terapijos-metodu…/
Kam programa skirta? Specialistams, kurie domisi dailės terapija ir ketina integruoti dailės terapijos metodus į savo praktinį darbą: medicinos psichologams, psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams ir kitiems besidomintiems.
RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA MOKYMO GRUPĖ 2023-2024 metams. Susidarius grupei po įvadinio seminaro, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grupę sudarys daugiausia 12 dalyvių. Užsiėmimai vyks kartą per mėnesį šeštadienį. Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms, integruoti šiuos metodus savo praktiniame profesiniame darbe.
SVARBU : uždara mokomoji grupė sudaroma po įvadinio seminaro, t.y. dalyvis apsisprendžia dalyvauti ar nedalyvauti programoje po įvadinio seminaro.
Mokymosi formos: įvadinis seminaras 5 val, uždara patyriminė dailės terapijos grupė, teorinės paskaitos (88 val.), individuali dailės terapija (10 val.), individuali dailės terapijos supervizija (5 val.), viso 108val.
Programos autorÄ—s ir lektorÄ—s:
Dr. AudronÄ— BrazauskaitÄ—, MTC steigÄ—ja, vadovÄ—, dailÄ—s terapijos profesijos pradininkÄ— LT, dailÄ—s terapeutÄ—, dailÄ—s terapijos supervizorÄ—
Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, psichologė, dailės terapijos profesijos pradininkė LT, profesinių santykių ir dailės terapijos supervizorė.
Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau 14 studentų grupių. Programą sudaro temos, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais patyriminiais užsiėmimais. Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, vizualinės raiškos taikymas dailės terapijoje, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį uždaroje grupėje ir individualioje dailės terapijoje. Kursą sudaro daugiau nei 30 praktinių užsiėmimų, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Į programą įtraukta individualios dailės terapijos sesijos ir individuali dailės terapijos supervizija. Programos dalyviai skatinami praktiškai išbandyti dailės terapijos metodus, ši praktika yra supervizuojama.
Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami 108 val. Menų terapijos centro kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai
PROGRAMOS TURINYS 2023-2024 m.
Rugpjūčio 26 d. Įvadinis seminaras, DT seminarų ciklo tikslai, uždaviniai, struktūra, lūkesčiai. Apie dailės terapiją trumpai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai. ZOOM platformoj
Rugsėjo 23 d. Terapinis santykis dailės terapijoje, ribos ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Spalio 07 d Dailės terapijos ištakos, istorija. Dailės terapija dailės istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Spalio 21d. Vizualinė raiška dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Lapkričio 25 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Gruodžio 09 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Sausio 27 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Vasario 10 d. Dailės terapijos metodų taikymas suaugusiems. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Kovo 23 d. Emocijos ir jų raiška kūryboje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Balandžio 27 d. Darbas su simboliais ir sapnais dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Gegužės 25 d. Spalvų simbolikos istorija, psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
Birželio 08 d. Dailės terapijos procesas, kūrybiškumas ir dailės priemonės. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai.
REGISTRACIJA:
Už įvadinį seminarą registracijos mokestis 40 Eur. pavedimu. Mokestis negrąžinamas. Rekvizitai:
Viešoji įstaiga “Menų terapijos centras”
Įmonės kodas: 301523775
B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas: 73000
Visos programos (nuo rugsėjo iki birželio mėn.) kaina yra 2000 Eur.
KainÄ… sudaro:
Įvadinis seminaras- 5 val – registracijos mokestis 40 €
11 teorinių ir praktinių seminarų programa 80 val. – 1435€
10 asmeninės dailės terapijos susitikimų 10 val.- 350€
5 individualios supervizijos susitikimų 5 val. – 175€
Mokėti galima dalimis pagal mokėjimo kalendorių
(mokėjimo kalendorius bus išsiųstas dalyviams).
PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, atsiunčiant 40 Eur pavedimo kopija.
Rekvizitai: Viešoji įstaiga “Menų terapijos centras”, Įmonės kodas: 301523775, B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667, Bankas „Swedbank“, AB, Banko kodas: 73000

Matyti mažiau
Internetinis
Žr. viską
17

Dalyvavo

112

SUSIDOMÄ–JO

Comments

comments