Mokyklinukams ir paaugliams

Menų terapijos centre mokyklinio amžiaus vaikai gali lankyti dailės terapijos užsiėmimus ir dailės saviraiškos užsiėmimus.

DAILĖS TERAPIJA

Dailės terapijos užsiėmimai skirti vaikams, kurie yra uždari, sunkiai bendrauja su bendraamžiais, nepasitiki savimi. Užsiėmimų metu taikoma dailės terapija ir dailės saviraiška. Grupės tikslas – kūrybos procese skatinti vaikus išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus, vystyti kūrybiškumą, stiprinti savivoką ir savivertę, ugdyti bendravimo įgūdžius.

Naudojami įvairūs meniniai išraiškos būdai – dailė, muzikos klausymas, žaidimas ir įvairios priemonės: dažai, molis, popierius ir kt.

Dailės terapija veiksminga kai:

 • vaikas jaučia nerimą;
 • reikia įveikti baimes;
 • išgyvena sumišusius jausmus, jam sunku juos suvokti ir įvardinti;
 • reikia spręsti agresyvaus ar save žalojančio elgesio problemas;
 • emociniai sunkumai pasireiškia  pilvo, galvos skausmais ar kitais fiziniais negalavimais;
 • sutrinka vaiko miegas, nuolat jaučiasi pavargęs;
 • negali susikaupti, elgiasi hiperaktyviai;
 • vengia bendrauti, nepasitiki savimi, pasyvus;
 • turi specialiųjų poreikių;
 • turi raidos sutrikimų.

Dailės terapija padeda išreikšti nerimą, baimę, sumišusius, neįvardintus jausmus, sumažinti stresą ir paskatinti geriau tvarkytis streso sąlygomis. Padeda išgyventi traumas, palengvinti fizinį ar dvasinį skausmą, valdyti ir kontroliuoti emocijų raišką, geriau save pažinti ir priimti tinkamus sprendimus, sustiprinti atmintį, dėmesį, išvystyti ir tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, kurti visavertiškus santykius su kitais žmonėmis, aktyvinti ir/arba koreguoti fizinę ir psichosocialinę raidą, skatinti fizinę reabilitaciją, gerinti socialinę adaptaciją ir integraciją, vystyti asmeninį kūrybiškumą, plėtoti bendruosius ir specialiuosius meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Dailės terapijos priemonės. Užsiėmimų metu naudojamos įvairios dailės priemonės: dažai, pirštų dažai, pieštukai, kreidelės, molis, įvairaus dydžio popierius ir kt. Kiekviena priemonė turi skirtingas fizikines savybes, todėl jų sensorinis poveikis yra skirtingas. Vaikas turi galimybę čia ir dabar rinktis reikiamą medžiagą ir priemonę, tuo būdu jis gali išreikšti aktualią emociją, nuotaiką, asociaciją.

Užsiėmimų temos. Kiekvienas užsiėmimas turi vis kitą temą. Temos skirtos savivokos stiprinimui, emocijų pažinimui ir įvardinimui, dėmesio lavinimui ir kt. Kai kurie užsiėmimai yra laisvos temos, tuomet dalyviai išreiškia sau asmeniškai aktualią temą. Užsiėmimuose gali būti naudojama muzika, muzikos instrumentai, judesys, tam, kad lengviau būtų galima išreikšti norimą temą.

Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, vienas užsiėmimas trunka 1,5 val. Grupę sudaro 5-7 dalyviai.

Vadovės: A. Brazauskaitė, D. Jankauskienė.

DAILĖS SAVIRAIŠKA

Užsiėmimų metu vaikai supažindinami su skirtingų dailės priemonių ir technikų pagrindais. Vaikus skatiname išreikšti jų amžiui aktualias temas, ugdant asmeninį kūrybiškumą bei  puoselėjant kūrybinį procesą. Užsiėmimų temos skatina savivoką, emocinę raišką, remiasi meno istorija, kultūros tradicijomis.

Pagrindinės temos:

 • Dailės pradžiamokslis. Linija, dėmė, taškas. Piešimas pieštuku, kreidute,teptuku.
 • Linija. Vertikalė, horizontalė, įstrižainė. Dinaminės ir statinės kompozicijos,klausantis muzikinių kūrinių. Dėmė, taškas. Dinaminės ir statinės kompozicijos, klausantis muzikinių kūrinių.Piešiniai ir liejiniai ant įvairaus formato, skirtingos faktūros popieriaus lakštų.
 • Forma. Sezano palikimas. Formų paieška mus supančioje aplinkoje. Trafaretinis piešimas ir tapyba.
 • Spalva. Spalvos genezė. Tapybos technikos (akvarelė, guašas). Spalvinės kompozicijos, panaudojant linijas ir dėmes.
 • Linija, štrichas, tonas. Įvairios piešimo technikos (pieštukas, kreida, tušas,anglis).
 • Nestandartinės piešimo ir tapybos technikos ir priemonės. Piešimas ir tapyba,naudojant pirštus, delnus ir kumščius. Pieštuką ir teptuką keičia mus supančios aplinkos daiktai.
 • Plokštuminės ir erdvinės kompozicijos santykis. Skulptūra. Koliažas, asambliažas, trimatis objektas.
 • Keramikos pagrindai. Formos pajauta. Lipdyba, jungiant įvairias medžiagas.
 • Piešimas ir tapyba ant įvairios formos ir paviršiaus daiktų (kėdė, suoliukas,indas) bei medžiagų (maišas, drobė, klijuotė, plėvelė).
 • Konkretaus daikto piešimas. Linija, forma, štrichas.
 • Konkretaus daikto tapyba. Forma, spalva, potėpis.
 • Mišri technika. Kas tai yra? Piešimo ir tapybos technikų jungtis.
 • Portretas, natiurmortas, peizažas. Klasikinio ir šiuolaikinio meno patirtis.Analizė. Šviesa, šešėlis, pusšešėlis. Veiksmo tapyba. Veiksmo piešimas. Šiuolaikinio meno patirtis ir įprasminimas. Nuotaikos, judesio ir piešinio jungtis. Šiuolaikinių technikų panaudojimas meno kūrinyje (kompiuterinės grafikos,fotografijos, tapybos ir piešimo jungtis).
 • Statybinių medžiagų panaudojimas meno kūrinyje.

Dailės studijoje sukurta aplinka, kurioje vaikas, lavindamas savo prigimtinius įgūdžius, plečia pažintinę, kalbinę raišką, vysto emocinį savęs suvokimą.

Grupėje dalyvauja ne daugiau nei 7 vaikai nuo 8 iki 14 metų. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, vienas užsiėmimas trunka 1 – 1,5 val.

 

 

 

 

 

DAILĖS SAVIRAIŠKOS GRUPĖ PAAUGLIAMS „JĖGA“

Jei tau 13 – 16 metų, kviečiame į dailės saviraiškos grupę JĖGA. Šioje grupėje bus skatinama per dailę išreikšti įvairius savo jausmus ir mintis, net ir tuos, kurie tave neramina, yra sunkūs ir nemalonūs. Nupiešiant ir pavaizduojant tokios mintys ir jausmai mažiau gąsdina, juos lengviau suvokti ir priimti. Kūryboje lengviau išreikšti save, suprasti savo jausmus bei mintis, labiau save pažinti, save priimti ir sau patikti.

Džiaugsimės pačiu kūrybos procesu, tai suteiks atsipalaidavimą ir didins pasitikėjimą savimi. Tokioje grupėje pamatysi, kad ne tu vienas patiri panašius išgyvenimus, taip dažnai jaučiasi ir kiti bendraamžiai. Laukiame tavęs!

Grupė bus sudaryta iš 8 dalyvių. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė 1,5 val.

Grupės vadovė A. Brazauskaitė.

Comments

comments