Turintiems specialių poreikių

Menų terapijos centre rengiame grupinius ir individualius dailės terapijos užsiėmimus specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui bei dailės užsiėmimus vaikams su elgesio problemomis.

 

 

 

DAILĖS TERAPIJA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS IR JAUNIMUI

Rengiame grupinius ir individualius dailės terapijos užsiėmimus vaikams ir jaunimui, turintiems autizmo spektro, įvairius raidos sutrikimus, kalbos neišsivystymą, klausos ar regos sutrikimus, po traumų, patiriantiems emocinių ir psichiologinių sunkumų ir kt.

Specialiųjų poreikių vaikai šiuose užsiėmimuose turi galimybes lavinti motorinius, sensorinius, pažintinius įgūdžius, stiprinti erdvės suvokimą, savivoką, išreikšti negatyvius ir pozityvius išgyvenimus, labiau suvokti juos, lavinti kalbinę raišką.

Dirbant su specialiųjų poreikių ir raidos sutrikimus turinčiais vaikais ir jaunimu, yra taikoma raidos dailės terapija, kuri grindžiama raidos psichologija ir teorijomis apie normalios vaiko raidos kūrybos, piešimo, žaidimo dėsningumus. Mes remiamės E. F. Anderson, S. Kunkle-Miller, S. Aach – Feldman, J. Dubowski darbais.

Menų terapijos centre meninė veikla specialiųjų poreikių asmenims yra grindžiama  dr. Audronės Brazauskaitės tyrimu ir daktaro disertacija “Žymaus ir vidutinio protinio atsilikimo vaikų savivokos ugdymas daile” (2001), Mariaus Strolios magistro darbo tyrimu “Vaikų su žymiu cerebriniu paralyžiumi judesių tobulinimas piešiant ” (2006), bei kitais darbais.

Menų terapijos centras yra pirmoji įstaiga Vilniuje, dirbanti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bei suaugusiais dailės terapijos srityje.

Formuojamos nedidelės grupės (iki 5 vaikų). Užsiėmimo trukmė priklauso nuo vaiko amžiaus: vaikams iki 6 metų užsiėmimas trunka 1 val., vyresniems nei 6 metai – 1,5 val. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę.

Vadovės: A. Brazauskaitė, D. Jankauskienė.

 

 

 

DAILĖS UŽSIĖMIMAI VAIKAMS SU ELGESIO PROBLEMOMIS

Užsiėmimai skirti vaikams, kuriems sunku bendrauti ir bendradarbiauti, nedrąsu kalbėti ir išsakyti savo nuomonę, suvokti ir valdyti savo jausmus.

Užsiėmimų metu vaikai mokosi:

  • Bendrauti – pasisveikinti, atsisveikinti,  išklausyti, nepertraukti kito, reikšti savo mintis, kūrybiškai ieškoti išeičių iš sudėtingų situacijų.
  • Suvokti jausmus – vardinti savo jausmus, išgirsti apie kito jausmus, atpažinti sunkius jausmus ir mokytis juos išveikti.
  • Suvokti savo elgesio priežastį ir pasekmę.
  • Socialinių įgūdžių: savarankiškumo, savigarbos ir savivertės.

Užsiėmimų planas:

  • Pirmas susitikimas – pokalbis su tėvais. Pokalbio tikslas išsiaiškinti poreikį, problemą, nusimatyti tikslus, pažinti ir sužinoti daugiau apie vaiką.
  • Antras – penktas grupės susitikimai skirti jausmų identifikavimui ir jų išreiškimui.
  • Šeštas – septintas grupės susitikimai skirti sunkių jausmų įveikai.
  • Aštuntas –devintas grupės susitikimai skirti socialinių įgūdžių ir savigarbos formavimui.
  • Dešimtas susitikimas skirtas grupės užbaigimui. Vyksta baigiamasis pokalbis su tėvais ir vaiku: aptariamas procesas, pasidžiaugiama rezultatais, pasitariama dėl ateities.

Grupės užsiėmimų struktūra: pasisveikinimas, apšilimo pratimai, pagrindinė susitiko tema (naudojami psichodramos, dailės terapijos, žaidimų terapijos metodai), pabaigimas, susitikimo apibendrinimas.

Grupėje dalyvauja iki 5 vaikų. Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę 1 valandą. Kursą sudaro 10 užsiėmimų.

Grupės vadovė:  D. Jankauskienė.

Comments

comments