Ikimokyklinukams

Menų terapijos centre ikimokyklinio amžiaus vaikai gali lankyti dailės terapijos užsiėmimus, dailės saviraišką ir dailės užsiėmimus būsimiems pirmokams. Vaikai iki 3 metų amžiaus užsiėmimuose dalyvauja su tėvais ar globėjais.

                                                    

       DAILĖS    SAVIRAIŠKA    SKATINA  EMOCINĮ    INTELEKTĄ          

 • Dailės saviraiškos grupė 3-5m vaikams.  Ketvirtadieniais nuo 18.00 val. Grupėje vietų skaičius ribotas, sudaro tik 8 vaikai.

Menų terapijos centro dailės saviraiškos užsiėmimuose taikomi metodai pabrėžia kūrybinio proceso svarbą. Būtent kūrybinio proceso išgyvenimas, atradimų džiaugsmas kelia vaikų savivertę, skatina dėmesio koncentraciją, savivoką, vysto kūrybiškumą, emocinį intelektą. Kūrybinis procesas leidžia kūno įsisąmoninimą per jutiminius procesus. Įvairūs pojūčiai, ritmas, judesiai, klausymasis, žiūrėjimas primena apie turimą patirtį ir taip pat leidžia kaupti naujus išgyvenimus. Patirtinis mokymasis vaikams veiksmingiausias, kai tiesiog jis patiria, o ne gauna kažkieno patirtį, kaip tinkamą (daryk taip ir ne kitaip, nes aš geriau žinau). Vaikai, kurie augo leidimo patirti aplinkoje, vėliau moka pasirinkti ir žino ko nori. Menų terapijos centre dailės saviraiškos grupės emociniam intelektui lavinti metodika grindžiama vaiko raidos kūrybos psichologija ir dailės terapija.

Dabar vaikai turi labai daug įvairių, tačiau išbaigtų žaislų, kurie dažniausiai siūlo porą veiksmų, juos įdomiausia išardyti arba sulaužyti, nes greitai tampa nuobodūs, o vaikui svarbu kurti, keisti ir patirti. Dailės saviraiškos metu įvairios meno priemonės – yra kaip  neišbaigti žaislai su daugybe galimybių. Jos pilnos atradimų džiaugsmo (pvz., sumaišyti spalvas), sukūrimo kažko naujo (pvz., nulipdyti daug saldainių ir vaišinti kitus) vis kartoti mėgstamą veiksmą (pvz., daužyti molį). Dailės priemonės kaip neišbaigti žaislai leidžia vaikams kartoti savo mėgstamus veiksmus ir judesius (taip vaikas mokosi), ir daryti kažką vis naujo (taip vaikas kaupia naują patirtį). Ir visi tai darys skirtingai, unikaliai, bet visi sukaups patirtį, kas nutinka, kai sumaišai geltoną ir mėlyną spalvas.

Mums svarbiausia, kad vaikai įgautų daugiau drąsos, pasitikėtų savimi, nebijotų piešti bei reikšti savo jausmus ir mintis kūryboje. Šiose grupėse mes ne tik piešiame, bet ir žaidžiame. Žaidybinė – meninė veikla padeda atsipalaiduoti, pažinti save bei aplinkinį pasaulį, tai emocinio intelekto lavinimo galimybė.

Užsiėmimų esmę sudaro konkrečios temos vaizdavimas judesiu, žaidimu ir piešiniu. Būtent tokiu būdu vaikystėje formuojasi aplinkos pažinimo sąvokos: pirmiausia vaikas pastebi ar išskiria objektą iš aplinkos, po to žaidžiant jį vaizduoja judesiu, ir galiausiai jis nupiešiamas. Piešimas, vizualus vaizdavimas (lipdymas, konstravimas ir kt.) tampa lyg apibendrinimas. Užsiėmimų struktūra yra sudaryta taip, kad vaikas mokytųsi klausytis, įsivaizduoti ir sekti pavyzdį: vadovas pristatydamas temą pasakoja pasakojimą, vaizduoja jį judesiu, po to piešia. Viso kūrybinio proceso metu skatinamas žodinis vaiko jausmų įvardijimas, kaip proceso įsisąmoninimo galimybė.

Užsiėmimuose naudojamos įvairios medžiagos: skirtingo dydžio popierius, dažai, molis, gamtinė medžiaga ir kt. Medžiagos parenkamos pagal vaiko poreikį.

 

DAILĖS TERAPIJA

Dailės terapijos užsiėmimai skirti vaikams, kurie yra uždari, sunkiai bendrauja su bendraamžiais, nepasitiki savimi. Užsiėmimų metu taikoma dailės terapija ir dailės saviraiška. Grupės tikslas – kūrybos procese skatinti vaikus išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus, vystyti kūrybiškumą, stiprinti savivoką ir savivertę, ugdyti bendravimo įgūdžius.

Naudojami įvairūs meniniai išraiškos būdai – dailė, muzikos klausymas, žaidimas ir įvairios priemonės: dažai, molis, popierius ir kt.

Dailės terapija veiksminga kai:

 • vaikas jaučia nerimą;
 • reikia įveikti baimes;
 • išgyvena sumišusius jausmus, jam sunku juos suvokti ir įvardinti;
 • reikia spręsti agresyvaus ar save žalojančio elgesio problemas;
 • emociniai sunkumai pasireiškia  pilvo, galvos skausmais ar kitais fiziniais negalavimais;
 • sutrinka vaiko miegas, nuolat jaučiasi pavargęs;
 • negali susikaupti, elgiasi hiperaktyviai;
 • vengia bendrauti, nepasitiki savimi, pasyvus;
 • turi specialiųjų poreikių;
 • turi raidos sutrikimų.

Dailės terapija padeda išreikšti nerimą, baimę, sumišusius, neįvardintus jausmus, sumažinti stresą ir paskatinti geriau tvarkytis streso sąlygomis. Padeda išgyventi traumas, palengvinti fizinį ar dvasinį skausmą, valdyti ir kontroliuoti emocijų raišką, geriau save pažinti ir priimti tinkamus sprendimus, sustiprinti atmintį, dėmesį, išvystyti ir tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, kurti visavertiškus santykius su kitais žmonėmis, aktyvinti ir/arba koreguoti fizinę ir psichosocialinę raidą, skatinti fizinę reabilitaciją, gerinti socialinę adaptaciją ir integraciją, vystyti asmeninį kūrybiškumą, plėtoti bendruosius ir specialiuosius meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Dailės terapijos priemonės. Užsiėmimų metu naudojamos įvairios dailės priemonės: dažai, pirštų dažai, pieštukai, kreidelės, molis, įvairaus dydžio popierius ir kt. Kiekviena priemonė turi skirtingas fizikines savybes, todėl jų sensorinis poveikis yra skirtingas. Vaikas turi galimybę čia ir dabar rinktis reikiamą medžiagą ir priemonę, tuo būdu jis gali išreikšti aktualią emociją, nuotaiką, asociaciją.

Užsiėmimų temos. Kiekvienas užsiėmimas turi vis kitą temą. Temos skirtos savivokos stiprinimui, emocijų pažinimui ir įvardinimui, dėmesio lavinimui ir kt. Kai kurie užsiėmimai yra laisvos temos, tuomet dalyviai išreiškia sau asmeniškai aktualią temą. Užsiėmimuose gali būti naudojama muzika, muzikos instrumentai, judesys, tam, kad lengviau būtų galima išreikšti norimą temą.

Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, vienas užsiėmimas trunka 1,5 val. Grupę sudaro 5-7 dalyviai.

DAILĖS SAVIRAIŠKA

Renkamos grupės: 1,5 – 2 m., 2 – 3 m., 3 – 5 m., 5 – 7 m. amžiaus vaikams. Grupę sudaro 4 – 7 vaikai. Vaikai iki 3 metų amžiaus užsiėmimuose dalyvauja su tėvais ar globėjais. Užsiėmimo tukmė 60 min. Orientuojamės į kūrybinį procesą, o ne į rezultatą.

Dailė ikimokyklinukams? Kodėl? Juk jie nemoka piešti! Taip, mes siūlome ankstyvojo amžiaus vaikų dailės saviraiškos užsiėmimus, nes ikimokykliniame amžiuje vaikų žaidimai yra „pirmieji universitetai“. Nuo pusantrų iki kokių šešerių metų mažylio žaidimo procese vyksta svarbūs virsmai. Ankstyvasis piešimas – tai lavinamieji pirštelių, pojūčių, kūno mankštos žaidimai. Piešiant lavinama smulkioji motorika, sensomotorika, įsivaizdavimas, emocinė raiška, verbalinė kalba.

Menų terapijos centro dailės saviraiškos užsiėmimuose taikomi metodai pabrėžia kūrybinio proceso svarbą. Būtent kūrybinio proceso išgyvenimas, atradimų džiaugsmas kelia vaikų savivertę, skatina dėmesio koncentraciją, savivoką, vysto kūrybiškumą, emocinį intelektą. Kūrybinis procesas leidžia kūno įsisąmoninimą per jutiminius procesus. Įvairūs pojūčiai, ritmas, judesiai, klausymąsis, žiūrėjimas primena apie turimą patirtį ir taip pat leidžia kaupti naujus išgyvenimus. Patirtinis mokymasis vaikams veiksmingiausias, kai tiesiog jis patiria, o ne gauna kažkieno patirtį, kaip tinkamą (daryk taip ir ne kitaip, nes aš geriau žinau). Vaikai, kurie augo leidimo patirti aplinkoje, vėliau moka pasirinkti ir žino ko nori. Menų terapijos centre dailės saviraiškos užsiėmimų metodika grindžiama vaiko raidos psichologija ir dailės terapija.

Dabar vaikai turi labai daug įvairių, tačiau išbaigtų žaislų, kurie dažniausiai siūlo porą veiksmų, juos įdomiausia išardyti arba sulaužyti, nes greitai tampa nuobodūs, o vaikui svarbu kurti, keisti ir patirti. Dailės saviraiškos metu įvairios meno priemonės – yra neišbaigti žaislai su daugybe galimybių. Jos pilnos atradimų džiaugsmo (pvz., sumaišyti spalvas), sukūrimo kažko naujo (pvz., nulipdyti daug saldainių ir vaišinti kitus) vis kartoti mėgstamą veiksmą (pvz., daužyti molį). Dailės priemonės kaip neišbaigti žaislai leidžia vaikams kartoti savo mėgstamus veiksmus ir judesius (taip vaikas mokosi), ir daryti kažką vis naujo (taip vaikas kaupia naują patirtį). Ir visi tai darys skirtingai, unikaliai, bet visi sukaups patirtį, kas nutinka, kai sumaišai geltoną ir mėlyną spalvas.

Mums svarbiausia, kad vaikai įgautų daugiau drąsos, pasitikėtų savimi, nebijotų piešti bei reikšti savo mintis kūryboje. Šiose grupėse mes ne tik piešiame, bet ir žaidžiame. Žaidybinė – meninė veikla padeda atsipalaiduoti, pažinti save bei aplinkinį pasaulį.

Užsiėmimų esmę sudaro konkrečios temos vaizdavimas judesiu, žaidimu ir piešiniu. Būtent tokiu būdu vaikystėje formuojasi aplinkos pažinimo sąvokos: pirmiausia vaikas pastebi ar išskiria objektą iš aplinkos, po to žaidžiant jį vaizduoja judesiu, ir galiausiai jis nupiešiamas. Piešimas, vizualus vaizdavimas (lipdymas, konstravimas ir kt.) tampa lyg apibendrinimas. Užsiėmimų struktūra yra sudaryta taip, kad vaikas mokytųsi klausytis, įsivaizduoti ir sekti pavyzdį: vadovas pristatydamas temą pasakoja pasakojimą, vaizduoja jį judesiu, po to piešia.

Menų terapijos centre dailės saviraiškos užsiėmimus veda profesionalūs dailininkai, įgiję specialių kompetencijų darbui su vaikais. Užsiėmimuose naudojamos įvairios medžiagos: skirtingo dydžio popierius, dažai, molis, gamtinė medžiaga ir kt. Medžiagos parenkamos pagal vaiko poreikį.

 

 

 

DAILĖS UŽSIĖMIMAI BŪSIMIEMS PIRMOKAMS

Užsiėmimai skirti būsimiems pirmokams, kuriems sunku susikaupti, pradėti ar užbaigti veiklą, sunku bendrauti, ramiai pasėdėti, palaukti savo eilės, nedrąsu kalbėti arba sunku patylėti.

Užsiėmimų planas:

 • Įvadinis pokalbis su tėvais. Pokalbio tikslas išsiaiškinti poreikį, problemą, nusimatyti tikslus, pažinti ir sužinoti daugiau apie vaiką.
 • Pirmas grupės susitikimas skirtas pasisveikinimui, susipažinimui, taisyklių sukūrimui, savo vardo piešimui ar savo aplanko darbams susidėti sukūrimo. Pabaigoje trumpas pasidalinimas savo išgyvenimais ir atsisveikinimas.
 • Antras – devintas susitikimai. Pradžioje užsiėmimo individuali užduotis pagal numatytą temą arba individualų poreikį (piešimas, lipdymas, aplikavimas, akvarelės liejimas ir pan.). Kita užsiėmimo dalis grupinis darbas: pasaulio, miesto, kaimo, salos, planetos kūrimas, stebint, reflektuojant kaip kiekvieną kartą keičiasi bendras kūrinys. Skiriama laiko kuriant, statant žaisti. Pabaigoje trumpas pasidalijimas kaip kam sekėsi ir atsisveikinimas. Kreipiamas dėmesys į tarpusavio santykius, reaguojama čia ir dabar į iškylančius konfliktus, taip pat į pageidaujamą elgesį. Tokiu būdu vaikas mokosi brandesnių reagavimo būdų, pažįsta savo ir kitų jausmus, mokosi juos išreikšti neskaudindamas ir nežeisdamas nei savęs nei kitų.
 • Dešimtas susitikimas skirtas grupės užbaigimui. Kuriamas bendras piešinys, peržiūrimi visi sukurti darbai, grožimasi ir džiaugiamasi nuveiktu darbu.
 • Baigiamasis pokalbis su tėvais ir vaiku: aptarti procesą, pasidžiaugti rezultatais, pasitarti dėl ateities.

Grupėje dalyvauja iki 5 vaikų. Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę 1 valandą. Kursą sudaro 10 užsiėmimų, vienas užsiėmimas trunka veiną valandą.

 

Comments

comments