Straipsniai

KNYGA: Modernaus meno socialin? reikšm?: meniniai socialiniai performansai
Autoriai: Audron? Brazauskait?, Snieguol? Dik?i?t?
Knyga išlaista 2015, j? galima rasti ?ia.

KNYGA: Vaik? dail?s terapinis aspektas
Leidykla: Gimtasis Žodis, išleista 2004 m.
Autor?: Audron? Brazauskait?

Knygoje nagrin?jama vaik? menin? saviraiška dail?je, atspindinti ?vairias brandos kryptis pl?tojant motorik?, kalbos ?g?džius, pasaulio pažinim? ir kt. Pristatoma normalios raidos ir su emociniais socialiniais pažeidimais bei intelekto sutrikimais vaik? piešini? ypatumai. Si?lomos metodin?s rekomendacijos siekiant terapini? tiksl? dail?je. Leidinys skiriamas ikimokyklini? ?staig?, pradini? klasi? mokytojams, specialiesiems pedagogams bei socialiniams darbuotojams.

STRAIPSNIS KNYGOJE: Dail? kaip terapija
Leidykla: Apostrofa, išleista 2004 m.
A. Brazauskait?, A. Dapkut? “Dail?s terapija Lietuvoje šiandien”

STRAIPSNIS KNYGOJE: Mano vaikai
Leidykla: Šviesa, išleista 2004 m.
A. Brazauskait?, L. Ka?iusyte-Skramtai “Emocin? ir socialin? parama vaikui, taikant meno terapijos metodus ir principus”

STRAIPSNIS KNYGOJE: Neigali?j? meninis ugdymas. Metodikos ir terapijos aspektai
Leidykla: Kronta, išleista 2005 m.
A. Brazauskait? “Raidos sutrikim? turinci? asmen? dailin?s saviraiskos bruožai ir ugdymo galimyb?s”

STRAIPSNIS INTERNETE: ikimokyklinis.lt (2011 m.)
A. Brazauskait?, D. Jankauskien? “Žaidžiu, vadinasi gyvenu”

STRAIPSNIS INTERNETE: bernardinai.lt (2011 m.)
A. Brazauskait?, D. Jankauskien? “Gydomoji k?rybos pus?”

STRAIPSNIS ŽURNALE: Žvirbli? takas, Nr. 1 (2007 m.)
A. Brazauskait? “Žvilgsnis ? ankstyv?j? vaik? dail? lyg pro didinam?j? stikl?: dail? kaip terapija”

STRAIPSNIS ŽURNALE: Mamos žurnalas, Nr.4 (2006 m.)
Pareng? R. Bo?yt? “N?š?ios tapytojos”

STRAIPSNIS ŽURNALE: Tavo vaikas, Nr. 4 (2006 m.)
Pareng? D. Bani?nien? “Keverzoni? asas”

STRAIPSNIS ŽURNALE: TAVO VAIKAS, Nr. 6 (2006 m.)
A. Brazauskait? “Ruda saul? ir geltona j?ra”

STRAIPSNIS ŽURNALE: TAVO VAIKAS, Nr. 7 (2006 m.)
A. Brazauskait? “Gražiausia juoda spalva”

STRAIPSNIS ŽURNALE: Žvirbli? takas, Nr. 1 (2005 m.)
A. Brazauskait?, A.Dapkut? “Baobab? rav?jimas pedgogikos planetoje”

STRAIPSNIS ŽURNALE: Mažylis, Nr. 1 (2002 m.)
A. Brazauskait? ”O dabar pieši? kiaušin?…”

STRAIPSNIS ŽURNALE: Mažylis, Nr. 2 (2002 m.)
A. Brazauskait? ”Vaikas piešia tai, k? žino…”

Comments

comments