Dailės terapija vaikams – nuo proceso iki rezultato: kaip dirbti su autistiškais vaikais?

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro metu bus pristatoma teorinė dalis apie dailės terapiją ir jos principus, kaip „kitokio“ požiūrio į vaikų kūrybą ir praktinio taikymo galimybė. Bus suteiktos bazinės žinios apie vaiko ankstyvojo piešimo (dailės) dėsningumus ir pakitimus, esant raidos, autistiško spektro, emociniams sutrikimams. Ankstyvasis vaiko piešimas – tai viena pirmųjų savęs ir aplinkos pažinimo formų. Piešimas, kūrybiniai sugebėjimai, žaidimas yra sąlygotas vaiko psichofizinės raidos lygmens bei emocinės būsenos. Antroje seminaro dalyje vyks praktinis darbas, dalyviai galės patys išbandyti įgytas žinias piešdami.

Seminare bus aptariamos šios temos: skirtingos vaiko piešimo pagrindimo teorijos. Ankstyvasis piešimas ir psichofizinė raida. Judesio reikšmė. Piešimas ir kalba. Piešimas ir spalva. Piešimas ir rašymas. Piešimas ir emocijos. Žmogaus figūros piešinio aspektai. Ankstyvoji vaikų dailė dailės terapiniu požiūriu;Specialiųjų poreikių, autistiško spektro, hyperaktyviųvaikų piešimo ypatumai. Piešimo aspektai sąlygoti raidos ir emocinių sutrikimų. Raidos dailės terapija, metodinis pagrindimas ir pristatymas, kaip taikyti raidos dailės terapijos principus praktiniame darbe.
Seminarą veda dalės terapeutė soc.m. dr.Audronė Brazauskaitė, turinti ilgametę dailės terapijos taikymo patirtį, Menų terapijos centro steigėja ir vadovė, aktyvi Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos valdymo organų narė, LSMU /VDA Kauno fakulteto jungtinės antros pakopos dailės terapijos programos dėstytoja.

Seminaras būtų naudingas psichoterapeutams, gyd. psichiatrams, šeimos gydytojams, psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams bei visiems specalistams, norintiems pažinti vaikų pasaulį jų kūryboje ir padėti jiems spręsti emocinius bei elgesio sunkumus. Seminaro pradžia 2015.06.12 d. 9.30 val. trukmė 8 a.k. Kaina 50 Eur/ 172,64Lt registruojantis iki birželio 01 d.vėliau 55 Eur/ 189,90 Lt. Į kainą įtraukti pietūs kavinėje ir dvi kavos pertraukos seminaro metu bei priemonės praktiniams užsiėmimams.

Bus išduodami pažymėjimai. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija el.pastu: info@seimospsichologija.lt Telefonas pasiteiravimui:+370 646 61200 www.seimospsichologija.lt