Užsiėmimų ciklas „DAILĖS PRIEMONĖS IR TECHNIKOS TERAPINIAME PROCESE“

Kam skirta? Dailės terapijos metodų taikytojams – psichologams, socialiniams darbuotojams, ergo terapeutams, psichiatrams, pedagogams, kt. – specialistams, kurie neturi dailės pagrindų kompetencijų. Vietų skaičius grupėje ribotas-grupę sudarys daugiausia 10 dalyvių.

Tikslas- supažindinti su skirtingomis dailės priemonėmis ir technikomis: piešimo (pieštukai, kreidelės, flomasteriai ir kt.), tapybos (akvarelė, guašas, tempera), grafikos (tušas, monotipija, raižiniai, kt.), molio, konstravimo ir kt.  Eksperimentuojant šiomis dailės raiškos priemonėmis bei technikomis įgyti būtinų bazinių dailės raiškos kompetencijų, reikalingų taikant dailės terapijos metodus. Reflektuoti šių priemonių ir technikų poveikį sensomotorikai bei emocijoms.

Programos anotacija. Dailės priemonės yra skirtingo medžiagiškumo, sandaros, paviršiaus, konsistencijos. Todėl jos juntamos ir stimuliuoja jutimus bei veikia emocijas skirtingai. Seminarų cikle dailės raiškos priemonės asmeninio patyrimo būdu bus tyrinėjamos kaip skirtingų jutimų bei jausmų stimulo ir išraiškos galimybė. Dailės priemonės, technikos, spalva ir vizualinės formos nagrinėjamos kaip neverbalinės komunikacijos priemonė dailės terapijos procese. Užsiėmimų dalyvis patirs ir žinos dailės priemonių, technikų, spalvų ir vizualinių formų poveikį asmens psichologinėms bei fiziologinėms reakcijoms, bus siekiama ir skatinama jas reflektuoti.

Metodai: praktiniai/patyriminiai užsiėmimai,  patyriminė grupė (savistaba, refleksija), savarankiškas darbas.

  • Užsiėmimų vadovė Audronė Brazauskaitė, soc. m. daktarė, dailininkė, dailės mokytoja ekspertė, dailės terapeutė https://www.menuterapija.lt/specialistai/
  • Užsiėmimai vyks du penktadienius (arba pirmadienius, arba antradienius) mėnesyje. Numatoma viso 20 užsiėmimų (viso 60 ak. Val). Pirmasis užsiėmimas numatomas rugsėjo 25 d. Užsiėmimai vyks 18.00-20.30 val. Menų terapijos centre, Žemaitės g-vė 21, Vilnius.
  • Bus išduodami VŠĮ Menų terapijos centro pažymėjimai.
  • Vieno užsiėmimo kaina su darbo priemonėmis 20 eur. Apmokėjimas už užsiėmimų ciklą galimas dalimis po 5, 10, 15, 20 užs. (20×5-100 eur/ 20×10-200 eur/ 20×15 -300 eur/ 20×20- 400 eur).
  • Registracija el paštu menuterapija@gmail.com , tel pasiteiravimui 865292081