Apklausa “Men? terapijos poreikis J?s? ?staigoje”

LSMU Slaugos fakulteto ir VDA Kauno fakulteto jungtin? antros pakopos programa “Dail?s terapija” organizuoja apklaus? “Men? terapijos poreikis J?s? ?staigoje”. Šios apklausos duomenys bus naudojami tobulinant Dail?s terapijos studij? program?, kuri rengia profesionalius ir magistro laipsn? ?gyjan?ius dail?s terapeutus. Maloniai prašome atsakyti ? apklausos klausimus.