Užsiėmimų ciklas „DAILĖS PRIEMONĖS IR TECHNIKOS TERAPINIAME PROCESE“

Kam skirta? Dailės terapijos metodų taikytojams – psichologams, socialiniams darbuotojams, ergo terapeutams, psichiatrams, pedagogams, kt. – specialistams, kurie neturi dailės pagrindų kompetencijų. Vietų skaičius grupėje ribotas-grupę sudarys daugiausia 10 dalyvių.

Tikslas- supažindinti su skirtingomis dailės priemonėmis ir technikomis: piešimo (pieštukai, kreidelės, flomasteriai ir kt.), tapybos (akvarelė, guašas, tempera), grafikos (tušas, monotipija, raižiniai, kt.), molio, konstravimo ir kt.  Eksperimentuojant šiomis dailės raiškos priemonėmis bei technikomis įgyti būtinų bazinių dailės raiškos kompetencijų, reikalingų taikant dailės terapijos metodus. Reflektuoti šių priemonių ir technikų poveikį sensomotorikai bei emocijoms.

Programos anotacija. Dailės priemonės yra skirtingo medžiagiškumo, sandaros, paviršiaus, konsistencijos. Todėl jos juntamos ir stimuliuoja jutimus bei veikia emocijas skirtingai. Seminarų cikle dailės raiškos priemonės asmeninio patyrimo būdu bus tyrinėjamos kaip skirtingų jutimų bei jausmų stimulo ir išraiškos galimybė. Dailės priemonės, technikos, spalva ir vizualinės formos nagrinėjamos kaip neverbalinės komunikacijos priemonė dailės terapijos procese. Užsiėmimų dalyvis patirs ir žinos dailės priemonių, technikų, spalvų ir vizualinių formų poveikį asmens psichologinėms bei fiziologinėms reakcijoms, bus siekiama ir skatinama jas reflektuoti.

Metodai: praktiniai/patyriminiai užsiėmimai,  patyriminė grupė (savistaba, refleksija), savarankiškas darbas.

 • Užsiėmimų vadovė Audronė Brazauskaitė, soc. m. daktarė, dailininkė, dailės mokytoja ekspertė, dailės terapeutė https://www.menuterapija.lt/specialistai/
 • Užsiėmimai vyks du penktadienius (arba pirmadienius, arba antradienius) mėnesyje. Numatoma viso 20 užsiėmimų (viso 60 ak. Val). Pirmasis užsiėmimas numatomas rugsėjo 25 d. Užsiėmimai vyks 18.00-20.30 val. Menų terapijos centre, Žemaitės g-vė 21, Vilnius.
 • Bus išduodami VŠĮ Menų terapijos centro pažymėjimai.
 • Vieno užsiėmimo kaina su darbo priemonėmis 20 eur. Apmokėjimas už užsiėmimų ciklą galimas dalimis po 5, 10, 15, 20 užs. (20×5-100 eur/ 20×10-200 eur/ 20×15 -300 eur/ 20×20- 400 eur).
 • Registracija el paštu menuterapija@gmail.com , tel pasiteiravimui 865292081

Seminarų ciklas “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” 2015-2016 m.

Menų terapijos centras kviečia dalyvauti seminarų ciklo programoje “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” 2015-2016 m. ŠIUO METU RENKAMA NAUJA 2015-2016 m.m. MOKOMOJI GRUPĖ! Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės – meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame pagilinti savo žinias ir dalyvauti teorinių – praktinių seminarų cikle ”Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dailės terapijos metodus į savo praktinį darbą: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUPĖ 2015-2016 metams. Susidarius grupei, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grupę sudarys daugiausia 14 dalyvių. Užsiėmimai vyks vieną šeštadienį mėnesyje (10 šeštadienių po 8 ak. val., viso 80 ak. val.). Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms.

Programos autorės ir lektorės:

 • Dr. Audronė Brazauskaitė, MTC steigėja, vadovė, dailės terapeutė, turinti 20 m. dailės terapijos taikymo patirtį.
 • Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, psichologė, dailės terapeutė.

Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau šešios studentų grupės. Programą sudaro 10 temų, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Kursą sudaro daugiau nei 20 praktinių užsiėmimų, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Šios programos dalyvių atsiliepimus galite rasti čia. Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami Menų terapijos centro pažymėjimai.

PROGRAMOS TURINYS 2015-2016 m.

 • RUGSĖJO 26 d. Įvadinis seminaras, DT seminarų ciklo tikslai, uždaviniai, struktūra, lūkesčiai. Apie dailės terapiją trumpai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • SPALIO 24 d. Dailės terapijos ištakos, istorija, teorinis pagrindas. Dailės terapija dailės istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • LAPKRIČIO 21 d. Dailės terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • GRUODŽIO 05 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • SAUSIO 23 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • VASARIO 20 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • KOVO 26 d. Emocijos ir jų raiška kūryboje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • BALANDŽIO 23 d. Simboliai dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • GEGUŽĖS 21 d. Spalvų simbolikos istorija,psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.
 • BIRŽELIO 04 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai.

Apmokėjimas. Už įvadinį seminarą rugsėjo 26 d. Mokama 58 Eur. pavedimu. Sumokėjus pavedimu, registracija patvirtinama. Pranešus apie nedalyvavimą, likus 2 dienoms iki seminaro gražinama 80% mokesčio 46,4€ . Pranešus vėliau mokestis negrąžinamas. Programos (nuo spalio iki birželio mėn.) kaina yra 522 Eur. Mokėti galima dalimis. Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemonės, kavos pertraukos, pažymėjimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, amžių, profesiją, kontaktus. Registracija vyksta iki rugpjūčio 29 d.

Dailės terapija vaikams – nuo proceso iki rezultato: kaip dirbti su autistiškais vaikais?

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro metu bus pristatoma teorinė dalis apie dailės terapiją ir jos principus, kaip „kitokio“ požiūrio į vaikų kūrybą ir praktinio taikymo galimybė. Bus suteiktos bazinės žinios apie vaiko ankstyvojo piešimo (dailės) dėsningumus ir pakitimus, esant raidos, autistiško spektro, emociniams sutrikimams. Ankstyvasis vaiko piešimas – tai viena pirmųjų savęs ir aplinkos pažinimo formų. Piešimas, kūrybiniai sugebėjimai, žaidimas yra sąlygotas vaiko psichofizinės raidos lygmens bei emocinės būsenos. Antroje seminaro dalyje vyks praktinis darbas, dalyviai galės patys išbandyti įgytas žinias piešdami.

Seminare bus aptariamos šios temos: skirtingos vaiko piešimo pagrindimo teorijos. Ankstyvasis piešimas ir psichofizinė raida. Judesio reikšmė. Piešimas ir kalba. Piešimas ir spalva. Piešimas ir rašymas. Piešimas ir emocijos. Žmogaus figūros piešinio aspektai. Ankstyvoji vaikų dailė dailės terapiniu požiūriu;Specialiųjų poreikių, autistiško spektro, hyperaktyviųvaikų piešimo ypatumai. Piešimo aspektai sąlygoti raidos ir emocinių sutrikimų. Raidos dailės terapija, metodinis pagrindimas ir pristatymas, kaip taikyti raidos dailės terapijos principus praktiniame darbe.
Seminarą veda dalės terapeutė soc.m. dr.Audronė Brazauskaitė, turinti ilgametę dailės terapijos taikymo patirtį, Menų terapijos centro steigėja ir vadovė, aktyvi Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos valdymo organų narė, LSMU /VDA Kauno fakulteto jungtinės antros pakopos dailės terapijos programos dėstytoja.

Seminaras būtų naudingas psichoterapeutams, gyd. psichiatrams, šeimos gydytojams, psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams bei visiems specalistams, norintiems pažinti vaikų pasaulį jų kūryboje ir padėti jiems spręsti emocinius bei elgesio sunkumus. Seminaro pradžia 2015.06.12 d. 9.30 val. trukmė 8 a.k. Kaina 50 Eur/ 172,64Lt registruojantis iki birželio 01 d.vėliau 55 Eur/ 189,90 Lt. Į kainą įtraukti pietūs kavinėje ir dvi kavos pertraukos seminaro metu bei priemonės praktiniams užsiėmimams.

Bus išduodami pažymėjimai. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija el.pastu: info@seimospsichologija.lt Telefonas pasiteiravimui:+370 646 61200 www.seimospsichologija.lt

2 proc. parama Menų terapijos centrui

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2014 m. skyrusiems paramą Menų terapijos centrui. Tikimės Jūsų paramos ir 2015 metais! Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. (prašymo forma FR0512 (2 versija)). Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 (2 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai.

Paramos gavėjas: viešoji įstaiga „Menų terapijos centras“
Paramos gavėjo kodas: 301523775
Adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius