Programa “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės 2024-2025 m. “

Nuotraukos autorė Greta Duo

KVIEČIAME DALYVAUTI ATNAUJINTOJE PROGRAMOJE

DAILĖS TERAPIJOS METODŲ TAIKYMO GALIMYBĖS 2024-2025 M.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUPĖ

PROGRAMA VYKS ZOOM PLATFORMOJE

Programa sukurta ir veikia nuo 2009 m. Programos autorės dr. Audronė Brazauskaitė ir Dovilė Jankauskienė. Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame pagilinti savo žinias ir dalyvauti programoje Dailės terapijos metodų taikymo galimybės .

Kam programa skirta? Specialistams, kurie domisi dailės terapija ir ketina integruoti dailės terapijos metodus savo praktiniame darbe: medicinos psichologams, psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams ir kitiems besidomintiems.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA MOKYMO GRUPĖ– 2024-2025 metams. Susidarius grupei po įvadinio seminaro, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grupę sudarys daugiausia 12 dalyvių. Susitikimai vyks kartą per mėnesį šeštadieniais. Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos metodų taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms, integruoti šiuos metodus savo praktiniame profesiniame darbe. SVARBU : uždara mokomoji grupė sudaroma po įvadinio seminaro, t.y. dalyvis apsisprendžia dalyvauti ar nedalyvauti programoje po įvadinio seminaro.

Mokymosi formos:  įvadinis seminaras 5 val, uždara patyriminė dailės terapijos grupė ir teorinės paskaitos (96 val.), individuali dailės terapija (3 val.), individuali dailės terapijos supervizija (3 val.), viso 107 val.

Programos autorės ir lektorės:

Dr. Audronė Brazauskaitė, MTC steigėja, dailės terapijos profesijos pradininkė LT, dailės terapeutė, dailės terapijos supervizorė

Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, vadovė, psichologė, dailės terapijos profesijos pradininkė LT, profesinių santykių ir dailės terapijos supervizorė.

Apie lektores daugiau https://www.menuterapija.lt/specialistai/

Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau 15 studentų grupių. Programą sudaro 12 temų, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Programa vis atsinaujina. 2023 m. programa papildyta nauja tema „Vizualinė raiška dailės terapijoje „. Šiais metais programa papildyta nauja tema „Pasakos ir istorijų kūrimas dailės terapijoje“.  Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį uždaroje grupėje ir individualioje dailės terapijoje. Kursą sudaro dailės terapijos praktiniai patyrimai, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Į programą įtraukta individualios dailės terapijos sesijos ir individuali dailės terapijos supervizija.

Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami 107 val. Menų terapijos centro kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai

Programa vyks ZOOM platformoje

PROGRAMOS TURINYS 2024-2025 m.

1.Rugpjūčio 24 d. Įvadinis seminaras, DT seminarų ciklo tikslai, uždaviniai, struktūra, lūkesčiai. Apie dailės terapiją trumpai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

2.Rugsėjo  21 d Dailės terapijos ištakos, istorija. Dailės terapija dailės istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

3.Spalio  05 d. Vizualinė raiška dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai

4.Spalio 26d.. . Terapinis santykis dailės terapijoje, ribos ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

5.Lapkričio 23 d. . Emocijos ir jų raiška kūryboje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

6.Gruodžio  14 d.  Darbas su simboliais ir sapnais dailės terapijoje. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

7.Sausio 25 d. Pasakos ir istorijų kūrimas dailės terapijoje (Nauja tema)

8.Vasario 08 d. . Spalvų simbolikos istorija, psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

9. Kovo 08 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

10. Kovo  22 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

11.Balandžio  26 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais. . Paskaita, praktiniai užsiėmimai

12. Gegužės 24 d Dailės terapijos metodų taikymas suaugusiems. Paskaita, praktiniai užsiėmimai.

13. Birželio 07 d. Dailės terapijos procesas, kūrybiškumas ir dailės priemonės. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai

REGISTRACIJA:

Už įvadinį seminarą registracijos mokestis 40 Eur. pavedimu. Mokestis negrąžinamas. Rekvizitai:

MB “Menų terapijos centras”

Įmonės kodas: 306379371

B.s. Nr.: LT917044090107670835

Bankas SEB, AB

Visos programos (nuo rugpjūčio iki birželio mėn.) kaina yra 2074 Eur.

Kainą sudaro:

Įvadinis seminaras- 5 val – registracijos mokestis 40 €

12 teorinių ir praktinių seminarų programa 96 val. – 1824€

3 asmeninės dailės terapijos susitikimų 3 val.- 105€

3 individualios supervizijos susitikimų 3 val. – 105€

Mokėti galima dalimis pagal mokėjimo kalendorių

(mokėjimo kalendorius bus išsiųstas dalyviams).

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, atsiunčiant 40 Eur pavedimo kopija.

Pasiteiravimui:
el.paštu: menuterapija@gmail.com

Telefonas: 865951504

Whatsapp: +37065292081