Category Archives: DailÄ—s terapijos seminaras

 

Kviečiame dalyvauti dailės terapijos teoriniame praktiniame seminare

SPALVOS IR ATSPALVIAI: SIMBOLIKA, SUVOKIMAS, PRAKTINIS TAIKYMAS20220113_164018

Seminaras vyks š. m. balandžio 30 d. ZOOM platformoje, pradžia 10.00, pabaiga 17.00

Spalva yra jėga, kuri tiesiogiai veikia sielą, sako Vasilyj Kandinskij. Spalvas matome kasdieną, taip, tik dieną , kai Žemę apšviečia Saulės šviesa. Tamsoje matome tik spalvų atspalvius.  Kaip mes suvokiame spalvas , kokias reikšmes joms suteikiame ? Spalvos gali turėti įtakos mūsų fizinei ir psichinei būsenai, o spalvų simbolikos istorija yra labai sena, siekianti ankstyvąsias žmonijos kultūras. Šiame teoriniame-praktiniame dailės terapijos seminare Jūs sužinosite spalvų simboliką istorijos eigoje, spalvų suvokimo aspektus, kai kurias spalvų teorijas, psichologines spalvų reikšmes konsultavime.  Praktinėje seminaro dalyje dalyvausite patirtinėse veiklose, kuriose  dailės terapijos metodų pagalba, naudojant spalvų reikšmes, galėsite prisiliesti prie savo vidinio pasaulio, išsinešti naujų patirčių bei įžvalgų.

Seminaras skirtas dailės terapeutams, psichoterapeutams, psichologams ir visiems besidomintiems tema.

Seminarą veda dailės terapeutė dr. Audronė Brazauskaitė

20220113_163438

AUDRONĖ BRAZAUSKAITĖ, soc. m. daktarė, dailės terapeutė, dailės terapijos profesijos pradininkė LT, dailės terapijos supervizorė. Lietuvos dailės terapijos asociacijos (LDTA) tikroji narė, LDTA garbės narė, EFAT (Europos dailės terapijos federacija) tikroji narė. VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir vadovė. 1997 m. dalyvavo įsteigiant Lietuvos dailės terapijos taikymo asocijaciją . Turinti daugiau nei 25 metų dailės terapijos praktinę patirtį. Dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse LR SAM, siekiant dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje. Dirbo LDTTA, LSMU, VDA KF darbo grupėje, kuriant pirmąją LT antros pakopos jungtinę programą “Dailės terapija”. Nuo 2015 m. iki 2022 m. LSMU Reabilitacijos klinikos lektorė antros pakopos jungtinėje programoje DAILĖS TERAPIJA (VDA KF-LSMU). Nuo 2015 iki 2021 LSMU atstovė ECARTE. Nuo 2021 m. VU  Medicinos F lektorė antros pakopos jungtinėje programoje DAILĖS TERAPIJA, programos komiteto narė. Dėsto pagrindinį studijų dalyką –dailės terapiją. Vadovauja magistro baigiamiesiems darbams. Knygos “Vaikų dailės terapinis aspektas” autorė (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004) , knygos „Modernaus meno socialinė reikšmė: Meniniai – socialiniai performansai“ bendraautorė (Vilnius: Menų terapijos centras, 2015), sudarytoja knygos „Menas, terapija, sveikata“, Kaunas, 2016. Kvalifikacinių programų bendraautorė (kartu su Dovile Jankauskiene):  “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės” ( nuo 2009 m.), “Dailės terapijos metodai vaikams” (nuo 2016m.),  ““Aktyvūs kūrybos metodai grupių formavimui(nuo 2016 m.) . Daugelio seminarų autorė, konferencijų organizatorė. Darbe remiasi raidos ir psichoanalitiniu požiūriais. Teikia dailės terapijos paslaugas individualiai ir grupėje.

Seminarą sudaro:

1 teorinė paskaita, 2 patyriminės veiklos, patyriminių veiklų refleksijos.

Pradžia 10.00 – pabaiga 17.00

Dalyvių skaičius ribotas, seminare dalyvaus daugiausia 12 dalyvių.

Dalyviai  turi turėti dailės priemones patyriminėms veikloms

Bus išduodami VŠĮ Menų terapijos centro 8 ak. Val. kvalifikaciniai pažymėjimai

Seminaro kaina 65 Eur

Mokestį rašome pervesti į sąskaitą SEB  LT59 7044 0001 2561 2099

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: menuterapija@gmail.com ; WhatsApp +37065292081

ATSILIEPIMAI PO PRAĖJUSIO  SEMINARO

Dėkinga Audronei už susistemintą teorinę medžiagą apie spalvas ir natūraliai iš to kilusias praktines užduotis. Asmeninis patyrimas atliekant užduotis, suteikė galimybę suvokti spalvų galią ir impulsą spontaniškai išreikšti savo pozityvias ir negatyvias emocijas, leido išgyventi spalvų ambivalentiškumą kaip asmenybės vidinį konfliktą ir jo įveiką. Naudinga buvo patirti ir struktūruotos darbų refleksijos naudą. Tokie seminarai, vedami profesionaliai ir jautriai, naudingi ir profesiniam, ir asmeniniam augimui.

Gera buvo atpažinti savo ryšį su spalvomis ir pajusti kitų žmonių spalvų išgyvenimą. Užsiėmimai padėjo įžeminti tai, kas vyko viduje.
Ačiū, labai lauksiu kitų panašių užsiėmimų. Seminaras, buvo labai įdomus, praturtinantis naudingomis žiniomis ir praktiniu patyrimu. Smagu buvo pasinerti į spalvas, pačiai patiriant, piešiant. Nekantrauju išbandyti. darbe su klientais.
Ačiū jums!
Seminaras praturtino, atradau daug naujo per praktines patirtis. Tokios iš pirmo žvilgsnio paprastos užduotys, jas atlikus, iškėlė šių dienų skaudžias realijas, o paskutinioji, trečia užduotis – nustebino. Įkvėpdama spalvą, jaučiau, kaip visas kūnas išspinduliuoja tą spalvą.
Man seminare buvo labai naudinga susidėlioti visas turimas žinias, kai ką naujo išgirsti, nes labai plati tema ir tikrai man buvo naudinga atsirinkti, nes buvo pateikti svarbiausi akcentai, kad nenuklysti į lankas besidomint šia tema.

 

 

 

DailÄ—s terapijos metodai vaikams

SEMINAR? CIKLAS

DAIL?S TERAPIJOS METODAI VAIKAMS /2019-2020 m,

Program? baig? jau dvi grup?s.

Gera naujiena:

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUP? 2019-2020 mokslo metams

Praome registruotis el.patu menuterapija@gmail.com , usiregistravusius informuosime tiksliau.

Seminar? ciklas Dail?s terapijos metodai vaikams .Darbas su vaikas yra ?domus, prasmingas ir pilnas nuostabi? patyrim?. Ta?iau terapiniame ar ugdomajame procese tenka susidurti su daugybe i?ki?, klausim? ir ibandym?. Kvie?iame pagilinti savo inias ir dalyvauti teorini? praktini? seminar? cikle Dail?s terapijos metodai vaikams.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dail?s terapijos metodus ? savo praktin? darb? su vaikais: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

Programos tikslas: id?styti dail?s terapijos metod? taikymo vaikams pagrindus, imokyti profesijos praktikus dail?s terapijos metod?, skirt? ?vairaus amiaus vaikams, atsivelgiant ? j? vystymosi ypatumus ir problematik?.

Programos autor?s ir lektor?s:

Apie lektores daugiauhttps://www.menuterapija.lt/specialistai/

Dr. Audron? Brazauskait?, MTC steig?ja, vadov?, dail?s terapeut?, turinti daugiau nei 20 m. dail?s terapijos taikymo patirt?.

Dovil? Jankauskien?, MTC steig?ja, psicholog?, dail?s terapeut?.

Programos tem? derinys sudaro dail?s terapijos metod? vaikams pagrind? kurs?. Programos iskirtinumas dail?s terapijos mokymasis asmeninio patyrimo b?du, sudaromos s?lygos asmenikai patirti dail?s terapijos poveik?. Kurs? sudaro teorin?s paskaitos ir praktiniai usi?mimai, kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?valgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios patirties/uduoties poveik? vaikui.

Laikantis poi?rio, kad dirbant su vaiku labai svarbu terapeuto ar dail?s terapijos metod? taikytojo asmenyb?, kuri yra kaip pagrindinis darbo ?rankis, ? program? ?traukta individualios dail?s terapijos sesijos ir superviziniai susitikimai.

PROGRAMOS TURINYS:2019/10/04?vadinis – seminaras 10.00-14.00 val. ; 10/25Dail?s terapijos itakos, teorinis pagrindimas 10.00-17.00 val; 11/15K?rybikumo vystymasis. Vaik? dail?s terapijos pradia 10.00-17.00 val. ; 12/06Sveiko vaiko raida ir k?rybos d?sningumai 10.00-17.00 ; 2020/01/24Vaik? emocij? ir elgesio sutrikimai ir susij? k?rybos bruoai 10.00-17.00; 02/21Sutrikusi vaiko raida ir susij? k?rybos bruoai 10.00-17.00; 03/20 2-4 met? amiaus tarpsnio ypatumai, susij? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00; 04/174-6 met? amiaus vaik? ypatumai, susi?? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00;05/227-12 met? amiaus vaik? ypatumai, susij? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00; 06/12Baigiamasis seminaras 10.00-17.00.

Programa nesuteikia dail?s terapeuto kvalifikacijos, bet iple?ia specialisto profesines kompetencijas.Dalyviui bus suteiktas 91 val. Men? terapijos centro kvalifikacijos k?limo paym?jimas.

Program? sudaro tokios dalys ir j? kaina:

 • ?vadinis seminaras 4 val – 20
 • 9 teorini? ir praktini? seminar? programa 72 val. – 590
 • 10 asmenin?s dail?s terapijos susitikim? 10 val.- 250
 • 5 individualios supervizijos susitikim? 5 val. – 125
 • Visos programos kaina 985 . Mok?ti galima dalimis pagal numatyt? kalendori?.

Apmok?jimas. U ?vadin? seminar? mokama 20 Eur. pavedimu. Sumok?jus pavedimu, registracija patvirtinama. Mokestis u ?vadin? seminar? negr?inamas.

PRAOME REGISTRUOTIS el.patu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis praome nurodyti: vard?, pavard?, ami?, profesij?, kontaktus.

Registracija ir informacija menuterapija@gmail.com,Audra Brazauskait? mob.tel.nr 865292081,Dovil? Jankauskien? mob.tel.nr 865099875.

Programa vyks Men? terapijos centre adresu: emait?s verslo centras, emait?s g. 21,Vilnius (2 ??jimas, 3 auktas su liftu).

Atsiliepimai i programos buvusi? dalyvi?:

…Kas patiko? Profesionalumas viskame: nuo teorijos pateikimo iki praktik? ?vairov?s. Mokytoj? iluma, energetika, lankstumas derinant individualius usi?mimus, supervizijas, atsidavimas. Patiko galimyb? rinktis su kuria mokytoja norim atlikti vienas ir kitas praktikas. Patiko, jog kurso praktikos perleidiamos per asmenin? patirt? man tai tapo asmenine tuo metu gyvybikai reikalinga terapija. Patiko sukurta saugumo erdv?: kaip nuo pirmojo usi?mimo d?stytojos pa?m? u rankos taip ir ved?, nepaleido iki pat paskutiniojo. Saugum? k?r? ir centro patalpos tarsi kokonas tokio didelio miesto (bi?i? avilio) viduryje. Patiko, jog centro patalpos netoli autobus? stoties (lengva susiorientuoti dalyviams i kit? miest?, kurie naudojasi vieuoju transportu). Arbatos ir sausaini? pertrauk?l?s J odiu apibendrinant, patiko viskas: nuo maiausios smulkmenos ikiNamaste J

Kas nepatiko? Esu mogus nem?gstantis skub?jimo. Kurso tempas intensyvus, sud?tinga buvo derinti su esamu gyvenimo tempu. inoma ir d?l to, kad gyvenu Jonavoje, o kursai Vilniuje. Igelb?jo galimyb? dal? usi?mim? prasivesti skypu. Ta?iau tai ne priekaitai. is kursas man ities ne?kainojama patirtis.

…Visa gauta teorija yra labai svarbi, ta?iau manau daug svarbiau j? ibandyti praktikoje. Labai naudingi buvo individual?s usi?mimai..

…Noriu pasidiaugti ia programa. Ji tikrai isipildiusi. Tiek teorija, tiek grupin? praktika, individuali terapija bei supervizija suteik? programai ir mano patyrimui visapusikumo. ?domus jausmas, kad programa adina didesn? smalsum?, nor? gilintis..

…tai k? patyriau buvo nuostabu. ie usi?mimai sustiprino mane kaip asmenyb?, suteik? pasitik?jimo savimi. odiais to pasakyti ne?manoma, reikia pajausti…Grupiniai usi?mimai taip pat buvo aun?s.

Seminaras “Paliesk ir būsi palytėtas – molis dailės terapijoje”

Kviečiame 2014 m. kovo mėn. 8-9 dienomis į praktinį seminarą “Paliesk ir būsi palytėtas – molis dailės terapijoje”. Seminarą ves viešnia iš Prahos BEATE ALBRICH. Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą.

molis_

Molis yra labai emocionali medžiaga, mes patiriame ją savo rankomis, kai lytėjame ir keičiame medžiagą ir kaip tai keičia ir liečia mus. Mes jaučiame, girdime, matome ir užuodžiame tai kūrybinio proceso metu. Molis yra sunkus, švelnus, šaltas, šiltas, stiprus, ritmiškas, besikeičiantis mūsų rankose – visos šios savybės iš esmės taikomos terapiniame darbe su moliu. Kitaip nei darbe su moliu amatuose ar meninėje keramikoje, čia mes nenaudojame kitų įrankių, tik savo rankas. Rezultatas nėra tikslas, dažniausiai dirbame ant grindų, o ne prie stalų.

Beate Elisabeth Albrich – diplomuota dailės terapeutė. Gimė 1964 Kronstadt, Rumunijoje. Nuo 1992 gyvena ir dirba Prahoje, Čekiojos respublikoje. Studijavo meno istoriją ir teatro mokslus Miunchene, baigė dailės terapiją Nürtingene (Vokietija). Vėlesnis išsilavinimas: akredituota psichoterapeutė, dėstytoja psichosocialinės reabilitacijos studentams, akredituota supervizorė ir supervizijos mentorė, vedančioji psichoterpijos ir dailės terapijos dėstytoja Čekijos respublikoje. Studijos Extraart Fokus Prague įkūrėja, kurios ypatumas – kūrybinių terapijų taikymas psichinės sveikatos srityje. Bendraautorė cirko projekto Bombastico-Fokus, kuris sudarė sąlygas pirmiesiems tarptautiniams dramos terapijos mokymams Čekijoje. Spalvų tyrimo projekto organizatorė. Dramos terapijos programos Čekijos respublikoje bendraautorė. Daugelio organizacijų narė: Czech Art-therapy Association (ČAA), European Association of Supervizors (EASC) and Ethic Comission of Supervision (ČIS), Arbeitskreis Kunsttherapie (D) and Czech Association of Dramatherapy (ADCR). Specializuojasi psichinės sveikatos ir visuomenės rūpybos srityje, individualioje ir grupinėje psichoterapijoje bei dailės terapijoje, individualioje ir komandinėje supervizijoje, psichoterapiniuose ir dailės terapijos mokymuose. Keleto straipsnių apie dailės terapiją autorė.

Seminaras skirtas specialistams, kurie savo darbe taiko molį smulkiosios motorikos, sensomotorikos lavinimui, taiko arba ketina taikyti dailės terapijos metodus. Seminaras bus daugiau praktinis nei teorinis. Prašome turėti patogius ir tinkamus darbui rūbus, pagalvėlę sėdėjimui ir kremą rankoms.

Seminaro kaina – 450 Lt, į kainą įskaičiuota: visos medžiagos, kavos pertraukos, dalyvio pažymėjimai.Seminaro dalyvių skaičius yra ribotas, seminare dalyvaus daugiausia 14 dalyvių.

Dalyvio registracija bus patvirtinta, pervedus 50 proc. seminaro kainos avansą į MTC sąskaitą. Pasikeitus galimybėms dalyvauti seminare, 80 proc. avanso yra grąžinama iki vasario 10 d. Nuo vasario 10 d avansas nėra grąžinamas.

MTC rekvizitai: Įmonės kodas: 301523775 ; B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667 Bankas „Swedbank“, AB Banko kodas: 73000 . Sumokėjus registracijos mokestį, prašome el. paštu menuterapija@gmail.com atsiųsti pavedimo kopija, parašyti savo vardą/pavardę, profesiją, miestą.

Telefonas pasiteiravimui 865292081 (Audra).

Seminarų ciklas “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”

Jeigu savo praktiniame darbe pastebėjai, kad kūrybinės – meninės užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kviečiame dalyvauti teorinių – praktinių seminarų cikle “Dailės terapijos metodų taikymo galimybės”. RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUPĖ 2013-2014 m.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dailės terapijos metodus į savo praktinį darbą: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUPĖ 2013-2014 m. Susidarius grupei, nauji nariai nebus priimami. Grupę sudarys nuo 7 iki 12 dalyvių. Užsiėmimai vyks vieną šeštadienį per mėnesį (10 šeštadienių po 8 ak. val., viso 80 ak. val.).

Programos tikslas: išdėstyti dailės terapijos pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dailės terapijos metodų, skirtų skirtingoms klientų grupėms.

Programos autorės ir lektorės:
Dr. Audronė Brazauskaitė, MTC steigėja, vadovė, dailės terapeutė, turinti 18 m. dailės terapijos taikymo patirtį.
Dovilė Jankauskienė, MTC steigėja, administratorė, psichologė, dailės terapeutė.

Apie programą. Programa veikia nuo 2009 m. Ją baigė jau keturios studentų grupės. Programą sudaro 10 temų, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Temų derinys sudaro dailės terapijos pagrindų kursą: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirtingų klientų grupių vizualinės raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Kursą sudaro daugiau nei 20 praktinių užsiėmimų, kurių metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui. Programa nesuteikia dailės terapeuto kvalifikacijos, bet išplečia specialisto profesines kompetencijas.

PROGRAMOS TURINYS 2013-2014 m.

 • SPALIO 19 d. Dailės terapijos ištakos, istorija,teorinis pagrindas. Dailės terapija dailės istorijos kontekste.
 • LAPKRIČIO 9 d. Dailės terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai.
 • GRUODŽIO 7 d. Normalios vaiko raidos piešinio dėsningumai skirtingų teorijų požiūriu.
 • SAUSIO 25 d. Specialiųjų poreikių asmenų vizualinės raiškos ypatumai, Raidos dailės terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas.
 • VASARIO 22 d. Dailės terapijos metodų taikymo galimybės darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problemų turinčiais vaikais.
 • KOVO 29 d. Emocijos ir jų raiška kūryboje.
 • BALANDŽIO 26 d. Simboliai dailės terapijoje.
 • GEGUŽĖS 24 d. Spalvų simbolikos istorija,psichologinis poveikis.
 • BIRŽELIO 7 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsiėmimai

Bus išduodami Menų terapijos centro pažymėjimai.

Programos kaina yra 1440 lt. Mokėti galima dalimis. Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemonės, kavos pertraukos, pažymėjimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vardą, pavardę, amžių, profesiją, kontaktus.

Seminaras tėvams, auginantiems autistiškus vaikus

Menų terapijos centras 2013 m. rugpjūčio 23 dieną kviečia į TEORINĮ – PRAKTINĮ SEMINARĄ TĖVUS, AUGINANČIUS AUTISTIŠKUS VAIKUS „DAILĖS TERAPIJA AUTISTAMS: MITAI IR TIKROVĖ”

Savo profesiniame darbe gana dažnai išgirstame nuomones apie dailės terapiją, kurios neturi mokslinio, teorinio nei praktinio pagrindo – “dailės terapija netinka autistams”, “dailės terapija yra nestruktūruota, priemonės kelia sumaištį ir netvarką”, “dailės terapijoje dirbama tik su jausmais, o autistai neturi jausmų”ir kt. Dėl šios priežasties nutarėme siūlyti seminarą tėvams, auginantiems autistiškus vaikus. Seminaro paskaitoje pristatysime teorinę medžiagą apie dailės terapijos kryptis ir būdus, kalbėsime kodėl dailės terapija naudinga autistinį spektrą turintiems vaikams, kokius autistiško vaiko aspektus ugdo bei lavina dailės terapinis procesas, naudosime pasaulinius ir ne tik pavyzdžius. Praktiniame-patyriminiame užsiėmime dalyviai turės galimybes asmeniškai patirti dailės terapiją. Diskutuosime, kalbėsime šia tema, taip stiprinsime suvokimą apie tai kas vyksta, kai dailės terapijoje dalyvauja vaikas autistas.

Seminaro vadovės: Dr.Audronė Brazauskaitė ir DovilėJankauskienė. Seminaro pradžia 17.00 val., pabaiga 20.00 val. Seminaro kaina 60 lt (į kainą įtraukta visos reikalingos medžiagos ir priemonės). Seminaras vyks Menų terapijos centre Paco g. 4, Vilnius.

Kviečiame registruotis menuterapija@gmail.com , tel. pasiteiravimui 865292081.